Tìm Được Niềm Vui

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tìm Được Niềm Vui
  • Lời: Floyd Hawkins
  • Nhạc: Floyd Hawkins
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tìm Được Niềm Vui
1. Nhiều năm trôi qua nhân thế vẫn mong tìm thêm bao điều hay mới
Còn tôi an tâm khi đã kiếm ra con đường vào nơi nghỉ ngơi.
Điệp Khúc:
Tìm được niềm vui lòng sung sướng tuyệt vời
Tìm được niềm vui hồn linh thắm tươi
Tìm được niềm vui vượt trên mọi bối rối
Tôi yên nghỉ trong hạnh phúc không thay dời
Tìm được niềm vui nguồn ơn phước từ trời
Tìm được niềm vui tìm trong lời Chúa
Điều tôi thỏa vui tìm thấy trên muôn muôn sự là gặp được Jêsus nhân từ.
2. Ngài ban cho tôi ơn cứu rỗi muôn đời như châu ngọc vô giá
Ngài yêu thương tôi nâng đỡ tôi trên đoạn đường tôi vượt qua.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo