Tâm Nguyện

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tâm Nguyện
  • Lời: Đoàn Trung Việt
  • Nhạc: Đoàn Trung Việt
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tâm Nguyện
Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài
Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường
Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa
1. Ngài bao phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi nơi
Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt
Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.
2. Được vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng
Được an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt
Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo