Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
  • Lời: Sydney E. Cox
  • Nhạc: Sydney E. Cox
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
Tâm hồn của tôi, nguyện dâng Chúa đây
Cứu Chúa thương tôi vui lâm trần chịu chết thay
Ôi, tôi nguyện theo Cứu Chúa trong nơi đầy tăm tối
Chúa hỡi con theo Ngài vì Ngài chết thay con.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo