Sứ Mạng Yêu Thương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Sứ Mạng Yêu Thương
  • Lời: Đinh Thái Vinh
  • Nhạc: Đinh Thái Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Sứ Mạng Yêu Thương
1. Chúng ta cùng truyền rao khắp muôn nơi
Đem Tin Lành cho nhân thế an vui
Nếu ai nhận và tin Chúa Jêsus
Sẽ an bình và hưởng phước trường sinh.
Điệp Khúc:
Mau lên đi, ta quyết tâm theo Ngài
Dầu đường đời gian khó, lắm chông gai
Đi cùng Ngài vui bước trong trần thế
Dắt đưa người về bên Chúa yêu thương.
2. Chúa ban truyền cùng nhau bước ra đi
Đưa bao người trong tăm tối đau thương
Đến tin nhận tình yêu Chúa Jêsus
Sống vui mừng cùng Chúa chốn thượng thiên.
3. Cớ sao mình lùi bước trước gian nguy
Khi bao người đang hư mất điêu linh?
Kíp lên nào, vào ngay chốn đau thương
Cứu muôn người về với Chúa tình yêu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo