Sống Vì Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Sống Vì Chúa
  • Lời: Thomas O. Chisholm
  • Nhạc: C. Harold Lowden
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Sống Vì Chúa
Xin sống cho Chúa Jêsus Christ trọn đời tôi
Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi
Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng
Nguyện bước theo chân Jêsus Christ suốt cả đời
Lạy Jêsus Christ Cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài
Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi
Trọn đời chẳng có ai như Ngài, lòng này rước Chúa quản cai
Từ nay đời tôi dâng Chúa mãi mãi, Cứu Chúa duy một Ngài thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo