Sống Trong Vinh Quang

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Sống Trong Vinh Quang
1. Trên thiên quốc hiển vinh xa thẳm,
Nơi vinh quang tôi sống vui muôn đời.
Nơi vui vẻ hưởng bao sung sướng.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.
Điệp Khúc:
Vâng, muôn đời tôi sống trong vinh diệu,
Kia chân ngôn Ngài trong Kinh Thánh.
Nơi thiên quốc tôi muôn đời vui sống,
Vinh quang thay cho tôi được sống trong Ngài.
2. Bao giông tố đớn đau vây hãm,
Nhưng trong vinh quang sống vui muôn đời.
Tôi luôn hát xướng trên muôn lối.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.
3. Nay mai Chúa của tôi sẽ đến,
Trong vinh quang tôi sống vui muôn đời.
Tôi luôn hát xướng trên muôn lối.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo