Sống Trong Quyền Năng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Learning to Lean
  • Lời: John Stallings
  • Nhạc: John Stallings

Lời Anh

Learning to Lean
Chorus
I'm learning to lean, learning to lean,
Learning to lean on Jesus.
Finding more power than I'd ever dreamed,
I'm learning to lean on Jesus.
1. The joy I can't explain fills my heart,
Since the day I made Jesus my King;
His blessed Holy Spirit is leading my way,
He's teaching and I'm learning to lean.
2. There's glorious vict'ry each day now for me,
Since I found His peace so serene;
He helps me with each task, if only I'll ask;
Ev'ry day now I'm learning to lean.


Lời Việt

Sống Trong Quyền Năng
Bao nhiêu khó khăn lối đi trần gian
Hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giê-xu cho ta sức thiêng giữa bao khó nguy trần gian
Hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giê-xu.
1. Niềm vui như sông nước thiêng thỏa vui hồn tôi
Từ ngày tôi suy tôn Giê-xu Chúa tôi
Quyền năng Giê-xu giúp tôi khó nguy đều vượt qua
Dù nhiều khi chân tôi không biết đi về đâu.
2. Từ khi Giê-xu cứu tôi, dắt tôi vào đường ngay
Lòng bình an vui tươi tình yêu thắm tươi
Quỳ dâng Giê-xu mến yêu những khó khăn trần gian
Từng ngày qua an tâm vui sống trong quyền năng.


Tài Liệu Tham Khảo