Sẵn Lòng Hầu Việc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 15:12, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Sẵn Lòng Hầu Việc *Lời: Trương Văn Xê *Nhạc: Trương Văn Xê *Tài Liệu: ==Lời Anh…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Sẵn Lòng Hầu Việc
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc: Trương Văn Xê
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Sẵn Lòng Hầu Việc
1. Như bao áng mây cho đời bóng mát
Con mong ước luôn yêu người thiết tha
Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần nước
Mang bao ước vọng hầu việc Cha Thánh càng hơn.
Điệp Khúc:
Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa
Dâng cuộc đời thành tâm nhân ái
Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.
2. Tai con lắng nghe vâng lời Chúa phán
Chân luôn bước đi theo Ngài tín trung
Tâm con hứa nguyện hằng chăm lo công việc thánh
Xin cho mắt con luôn nhìn theo Chúa mà đi.
3. Quanh đây biết bao nhiêu người khốn khó
Con xin dốc tâm vui lòng sẻ chia
Ai đang thất vọng vì tương lai trong mờ tối
Con vui giúp người quay về bên Chúa tình yêu.

Tài Liệu Tham Khảo