Sáng Thế Ký: Chương 24

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 20:19, ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao. Đức Giê-hô-va ban phước cho ông trong mọi việc.

2. Vì vậy Áp-ra-ham đã nói với người đầy tớ thâm niên nhất, là người quản trị tất cả tài sản trong nhà: Hãy đặt tay của ngươi dưới đùi của ta. 3. Ta muốn ngươi thề với Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và cũng là Đức Chúa Trời của đất rằng: Ngươi sẽ không cưới cho con trai của ta một người vợ trong số các con gái của người Ca-na-an, tức là những người mà ta hiện đang sống ở giữa họ, 4. nhưng ngươi hãy đến quê hương của ta, cưới cho Y-sác, con trai của ta, một người vợ trong vòng gia tộc của ta.

5. Người đầy tớ thưa với ông: Nếu người thiếu nữ không bằng lòng theo tôi về xứ nầy, tôi có nên đưa con trai của ông về xứ mà ông từ đó ra đi hay không?

6. Áp-ra-ham đã nói với người: Hãy lưu ý! Đừng mang con trai của ta trở lại nơi đó. 7. Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, tức là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha của ta và khỏi xứ sở thuộc về gia tộc của ta, Ngài đã phán và thề với ta rằng: "Ta ban cho dòng dõi của con đất nầy." Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài đi trước ngươi, và ngươi hãy cưới cho con trai của ta một người vợ tại đó. 8. Nếu người thiếu nữ không bằng lòng theo ngươi, thì ngươi sẽ không bị ràng buộc bởi lời thề. Duy nhất có điều này: Đừng đem con của ta trở lại nơi đó.

9. Vì vậy, người đầy tớ đã đặt tay dưới đùi của Áp-ra-ham, là chủ của mình, rồi thề với ông về vấn đề này.

10. Người đầy tớ lấy mười con lạc đà trong những lạc đà của chủ mình để lên đường cùng với tất cả những phẩm vật tốt đẹp mà chủ trao vào tay của mình, ông đã chỗi dậy đi đến Mê-sô-pô-ta-mi, vào thành của Na-cô. 11. Ông cho lạc đà quỳ gối nằm nghỉ bên ngoài thành, cạnh một giếng nước, vào buổi chiều là lúc những phụ nữ ra múc nước.

12. Ông cầu nguyện: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là chủ của con! Xin Ngài cho con hôm nay được toại nguyện và xin bày tỏ sự nhân từ với chủ của con là Áp-ra-ham. 13. Nầy, con đang đứng cạnh giếng nước, nơi các cô gái của những người trong thành sẽ ra múc nước. 14. Khi con nói với cô gái nào rằng: Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi uống, mà cô ấy trả lời: Xin hãy uống và tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nước nữa, thì đó chính là người mà Chúa đã định cho Y-sác, đầy tớ của Ngài. Qua việc nầy con sẽ biết rằng Chúa đã bày tỏ sự nhân từ đối với chủ của con.

15. Và rồi, trước khi ông dứt lời, Rê-bê-ca đã vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên - ông là con trai của Minh-ca, bà là vợ của em trai Áp-ra-ham, là Na-cô. 16. Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp - một trinh nữ, chưa hề biết người nam nào. Nàng đi xuống giếng, lấy đầy bình, rồi đi lên. 17. Người đầy tớ chạy đến gặp nàng rồi nói: Xin cho tôi uống một ít nước trong bình của cô.

18. Nàng đáp: Thưa ông chủ của tôi! Xin hãy uống. Rồi nàng vội vàng hạ bình xuống tay của nàng, rồi cho ông uống. 19. Khi nàng đã cho ông uống xong, nàng nói: Tôi sẽ múc nước cho những con lạc đà của ông nữa, cho đến khi nào chúng uống xong thì thôi. 20. Nàng vội vàng đổ nước trong vò ra máng, rồi chạy xuống giếng múc thêm nữa cho tất cả những con lạc đà của ông.

21. Ông yên lặng đứng nhìn cô gái để xem Đức Giê-hô-va có làm cho chuyến đi của mình được thành tựu hay không. 22. Vì vậy, khi lạc đà vừa uống xong, người đầy tớ đã lấy một chiếc khoen vàng nặng nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng mười siếc-lơ đeo vào cổ tay của nàng, 23. rồi nói: Xin cho tôi biết cô là con của ai? Trong nhà cha của cô có chỗ nào cho chúng tôi tạm nghỉ hay không?

24. Cô gái trả lời ông: Tôi là con gái của Bê-tu-ên. Ông là con trai mà Minh-ca đã sinh cho Na-cô. 25. Rồi cô nói với ông: Chúng tôi có đủ rơm để cung cấp và cũng có chỗ để trọ nữa.

26. Người đàn ông cúi đầu và sấp mình xuống thờ phượng Đức Giê-hô-va. 27. Ông nói: Chúc tụng Đức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, chủ của con. Ngài đã không quên tình thương và sự thành tín của Ngài đối với chủ của con và chính con. Ðức Giê-hô-va đã dẫn con đến gia đình những người bà con của chủ con.

28. Sau đó cô gái đã chạy đi thuật lại những điều này trong nhà của mẹ mình.

29. Rê-bê-ca có một người anh tên là La-ban. La-ban đã chạy ra chỗ của người đàn ông bên giếng nước, 30. bởi vì ông đã thấy chiếc khoen vàng và đôi xuyến trên tay em gái của mình và nghe Rê-bê-ca thuật lại những gì người đó đã nói với nàng, cho nên ông đã chạy đến chỗ người đàn ông đang đứng cạnh những con lạc đà bên giếng nước. 31. Ông nói: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! Tại sao ông lại đứng ngoài nầy? Xin mời ông đi, bởi vì tôi đã sửa soạn nhà cùng với chỗ cho các lạc đà. 32. Người đó đã đến nhà. La-ban gỡ đồ trên lạc đà xuống, đem rơm cho lạc đà ăn, và nước để rửa chân cho người đó và những người cùng đi với ông.

33. Sau đó, thức ăn được dọn ra trước mặt người đó, nhưng người đó nói: Tôi sẽ không ăn cho đến khi nào tôi nói rõ công việc của tôi. - La-ban đáp: Xin ông cứ nói!

34. Vì vậy, người đó nói: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35. Đức Giê-hô-va đã ban phước rất nhiều cho chủ của tôi, và làm cho chủ của tôi trở nên thịnh vượng. Ngài đã ban cho chủ của tôi chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. 36. Sa-ra, vợ của chủ tôi, đã sinh cho chủ tôi một con trai trong khi bà đã cao tuổi. Ông đã trao hết những gì mình có cho người con đó. 37. Ông đã buộc tôi thề rằng: Ngươi sẽ không cưới cho con trai của ta một người vợ trong số những con gái của người Ca-na-an, tại nơi ta đang cư ngụ, 38. nhưng ngươi phải về nơi nhà cha của ta, trong gia tộc của ta, và cưới cho con trai của ta một người vợ. 39. Tôi đã thưa với ông rằng nếu người thiếu nữ không bằng lòng theo tôi trở về thì sao? 40. Nhưng ông đã nói với tôi rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng ta hằng bước đi trước mặt Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài cùng đi với ngươi, và giúp cho chuyến đi của ngươi được thành tựu. Ngươi sẽ cưới cho con trai của ta một người vợ trong vòng gia tộc của ta, từ nhà cha của ta. 41. Ngươi sẽ không mắc lời thề với ta khi nào ngươi đến với gia tộc của ta, và nếu họ không chịu trao nàng cho ngươi, thì ngươi không bị ràng buộc bởi lời thề với ta.

42. Hôm nay, tôi đã đến bên giếng và cầu nguyện rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, là chủ của con. Cầu xin Ngài cho chuyến đi của con được thành tựu. 43. Bây giờ con đứng bên cạnh giếng nước, và rồi nếu có một thiếu nữ nào ra múc nước, mà con nói với nàng rằng: Xin cô cho tôi uống một ít nước trong vò của cô, 44. mà nàng trả lời con: Xin mời ông uống, và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa, thì nàng chính là người phụ nữ mà Đức Giê-hô-va đã chọn cho con trai của chủ con.

45. Trước khi tôi dứt lời thầm nguyện trong lòng, thì kìa, Rê-be-ca đã vác bình trên vai đi ra, cô đã xuống giếng lấy nước. Tôi đã nói với cô: Xin cho tôi uống nước. 46. Cô đã vội vàng hạ bình trên vai xuống, rồi nói: Xin mời ông uống nước. Tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa. Vì vậy tôi uống, và cô cũng cho các lạc đà uống nữa. 47. Tôi đã hỏi cô rằng: Cô là con gái của ai? Cô đã trả lời: Tôi là con gái của Bê-tu-ên con trai của Na-cô mà Minh-ca đã sinh cho ông. Tôi đã đeo chiếc khoen vào mũi và đôi xuyến vào cổ tay của cô.

48. Tôi đã cúi đầu và sấp mình xuống thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ tôi, là Áp-ra-ham. Ðấng đã dẫn đưa tôi đi đúng đường đến gặp người con gái thuộc gia tộc của chủ tôi, cho con trai của chủ tôi. 49. Vậy bây giờ, nếu quý vị bày tỏ lòng ưu ái và chân thành với chủ của tôi, xin hãy nói cho tôi biết; và nếu không, cũng xin nói cho tôi, để tôi biết phải xoay qua bên phải hoặc bên trái.

50. La-ban và Bê-tu-ên trả lời: Việc nầy đến từ Đức Giê-hô-va, chúng tôi không thể nói với ông nên hay không nên. 51. Kìa, Rê-bê-ca đang ở trước mặt ông. Xin hãy dẫn nó đi để làm vợ cho con trai của chủ ông như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

52. Khi người đầy tớ của Áp-ra-ham nghe xong những lời họ nói, ông liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. 53. Sau đó, ông lấy những nữ trang bằng bạc và những nữ trang bằng vàng, cùng những y phục tặng cho Rê-bê-ca. Ông cũng tặng cho anh của nàng và mẹ của nàng những món quà quý giá. 54. Ông và những người theo ông đã ăn uống, rồi nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, họ thức dậy, ông nói: Xin cho tôi trở về cùng chủ của tôi. 55. Nhưng anh của nàng và mẹ của nàng nói: Xin cho cháu ở lại với chúng tôi thêm ít ngày nữa, khoảng chừng mười ngày, rồi sau đó nó sẽ đi. 56. Người đầy tớ nói với họ: Xin đừng ngăn trở tôi, vì Đức Giê-hô-va đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi đi để trở về với chủ của tôi. 57. Họ nói: Chúng tôi sẽ gọi cháu và hỏi nó. 58. Họ gọi Rê-bê-ca và hỏi: Con có muốn đi với người nầy hay không? Nàng đáp: Con muốn đi. 59. Vì vậy họ đã tiễn Rê-be-ca, là em gái của họ, bà vú của nàng, người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người của ông. 60. Họ đã chúc phước cho Rê-bê-ca rằng: Em gái của chúng ta! Chúc em trở thành tổ mẫu của hằng ngàn của hằng vạn người, và dòng dõi của em sẽ chiếm hữu cổng thành của quân thù.

61. Sau đó Rê-bê-ca và các nữ tì của nàng đã đứng dậy, cưỡi lạc đà, đi theo người đó. Vậy, người đầy tớ đưa Rê-bê-ca lên đường.

62. Lúc đó, Y-sác đã đi La-chai-roi vừa trở về và đã cư trú tại miền nam. 63. Trời về chiều, Y-sác đi ra ngoài đồng để suy ngẫm. Chàng ngước mắt lên, nhìn thấy đoàn lạc đà đang đến. 64. Rê-bê-ca cũng ngước mắt lên và thấy Y-sác. Nàng liền xuống khỏi lạc đà, 65. rồi hỏi người đầy tớ: Người đàn ông đang đi trong cánh đồng đến đón chúng ta là ai vậy? Người đầy tớ thưa: Đó là chủ của tôi. Nàng liền lấy lúp che mặt lại.

66.. Người đầy tớ đã thuật lại cho Y-sác tất cả những việc mà ông đã làm. 67. Y-sác đã đưa Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ của mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vì vậy, Y-sác được an ủi sau cái chết của mẹ mình.

Bản Dịch 1925

1. Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. 2. Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, 3. và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. 4. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta. 5. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ nầy; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? 6. Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó! 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. 8. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. 9. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu.

10. Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. 11. Người cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. 12. Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! 13. Nầy, tôi đứng gần bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, 14. xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: "Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước," mà nàng trả lời rằng: "Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa," là chính người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.

15. Người đầy tớ chưa dứt lời, nầy, nàng Rê-be-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. 16. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên. 17. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. 18. Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. 19. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. 20. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. 21. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng.

22. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ, 23. mà nói rằng: Nàng là con ai? xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? 24. Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô. 25. Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. 26. Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, 27. mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi! Khi đang đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.

28. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện nầy lại cho nội nhà mẹ mình.

29. Vả, nàng Rê-be-ca có một anh, tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. 30. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rê-be-ca thuật lại rằng: Người nầy nói vậy! thì đi đến người, đang đứng gần bên mấy con lạc đà, ở nơi giếng nước, 31. mà thưa rằng: Hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước! Xin mời vào. Sao đứng ngoài nầy vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn-dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. 32. Người đầy tớ bèn vào nhà; La-ban cổi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó; rồi lấy nước đặng rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo. 33. Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn; nhưng người đầy tớ nói: Không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: Hãy nói đi!

34. Người bèn nói rằng: Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thạnh vượng; Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. 36. Vả, Sa-ra, vợ chủ tôi, trở về già, có sanh một con trai cho người; người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. 37. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng: Ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, là xứ ta đang trú ngụ; 38. nhưng hãy về nhà cha ta, trong vòng bà con ta, mà cưới cho nó một người vợ tại đó. 39. Tôi nói cùng chủ tôi rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. 40. Chủ đáp rằng: Đức Giê-hô-va là Đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi; và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, tại nhà cha ta. 41. Vậy, nếu khi ngươi đi về bà con ta, mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. 42. Ngày nay, khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành! 43. Nầy, tôi ngồi gần bên giếng nầy: cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình; 44. mà sẽ trả lời rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách cho các lạc đà ngươi uống nữa, xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi! 45. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rê-be-ca vác bình trên vai đi ra, xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng: Xin cho tôi uống hớp nước. 46. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng: Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa; vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. 47. Tôi bèn hỏi nàng rằng: Nàng là con gái ai? Nàng đáp: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Na-cô và Minh-ca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. 48. Đoạn, tôi cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng, để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi. 49. Vậy, bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả.

50. La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng: Điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. 51. Kìa, Rê-be-ca đang ở trước mặt ngươi, hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. 52. Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. 53. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng, và áo xống trao cho Rê-be-ca; rồi cùng lấy các vật quí dâng cho anh và mẹ nàng. 54. Đoạn người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống; rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng: Xin hãy cho tôi trở về chủ. 55. Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng: Hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng mười bữa, rồi nó sẽ đi. 56. Đầy tớ đáp rằng: Xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. 57. Họ đáp rằng: Chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao; 58. bèn kêu Rê-be-ca và nói rằng: Con muốn đi cùng người nầy chăng? Nàng rằng: Tôi muốn đi. 59. Đoạn, họ cho Rê-be-ca, em gái mình, và người vú của nàng, đi về theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và các kẻ đi theo. 60. Họ chúc phước cho Rê-be-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người, và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. 61. Rê-be-ca và các đòi nàng đứng dậy, lên cỡi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rê-be-ca đi.

62. Bấy giờ Y-sác ở tại nam phương từ giếng La-chai-Roi trở về; 63. lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm; nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. 64. Nàng Rê-be-ca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Y-sác; liền nhảy xuống lạc đà, 65. và hỏi đầy tớ rằng: Người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai: Đầy tớ thưa rằng: Ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. 66. Rồi, đầy tớ thuật cho Y-sác nghe hết các việc mà mình đã làm; 67. Y-sác bèn dẫn Rê-be-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.

Bản Dịch 2011

I-sác Cưới Rê-be-ca

1 Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và CHÚA đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự. 2 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ của ông, người làm lâu năm nhất trong nhà ông, người ông giao quản lý tất cả những gì ông có, “Xin đặt tay ông dưới đùi tôi. 3 Tôi muốn ông nhân danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của trời và đất, thề với tôi rằng ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, tức những người tôi hiện đang sống ở giữa họ đây, làm vợ con trai tôi, 4 nhưng ông sẽ về quê hương tôi, tìm giữa vòng bà con tôi, cưới một người vợ cho I-sác con trai tôi.”

5 Người đầy tớ ấy thưa với ông, “Giả như người thiếu nữ ấy không chịu theo tôi về xứ này, tôi có phải đưa con chủ về xứ chủ đã từ đó ra đi không?”

6 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ, “Tôi không muốn ông đem con tôi về xứ ấy. 7 CHÚA, Ðức Chúa Trời trên trời, Ðấng đã đem tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi nơi tôi chôn nhau cắt rốn, Ðấng đã phán và đã thề với tôi rằng, ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ này,’ chính Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước ông, để ông về đó cưới một người vợ cho con trai tôi. 8 Nhưng nếu người nữ đó không chịu đi theo ông, ông sẽ không bị mắc lời thề với tôi ngày nay. Dù thế nào đi nữa, ông đừng đem con tôi về xứ ấy.” 9 Vậy người đầy tớ ấy đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham chủ mình mà thề với ông như vậy.

10 Ðoạn người đầy tớ ấy lấy mười lạc đà của chủ mình và ra đi; ông cũng mang theo những món quà quý giá của chủ. Ông lên đường đi về A-ram Na-ha-ra-im, đến thành của Na-hô. 11 Khi đến nơi ông cho các lạc đà nằm nghỉ bên cạnh một giếng nước bên ngoài thành. Lúc ấy trời đã về chiều, thời điểm các thiếu nữ thường đi ra lấy nước. 12 Ông cầu nguyện, “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, xin Ngài cho con được thành công hôm nay, xin bày tỏ tình thương của Ngài đối với Áp-ra-ham chủ con. 13 Này, con đứng bên giếng nước này; các thiếu nữ của dân trong thành sẽ ra đây lấy nước; 14 xin cho người thiếu nữ nào con nói, ‘Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,’ mà người ấy đáp, ‘Mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người Ngài đã chọn cho I-sác tôi tớ Ngài. Bởi đó con sẽ nhận biết rằng Ngài đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với chủ con.”

15 Trước khi ông dứt lời, kìa, nàng Rê-be-ca, ái nữ của Bê-thu-ên, con bà Minh-ca vợ của Na-hô em trai Áp-ra-ham, vác vò trên vai đi ra lấy nước. 16 Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một trinh nữ, chưa hề biết người nam nào. Nàng đi xuống chỗ giếng nước, lấy đầy một vò nước, rồi đi lên. 17 Bấy giờ người đầy tớ chạy đến nàng và nói, “Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi xin một hớp nước.”

18 Nàng đáp, “Thưa bác, xin mời bác uống nước;” rồi nàng vội vàng hạ vò nước mình xuống và mời ông uống nước. 19 Sau khi ông uống xong, nàng nói, “Ðể cháu lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa. Khi nào chúng uống no thì thôi.” 20 Nói xong nàng vội vàng đổ hết vò nước của nàng vào trong máng, rồi trở lại giếng nước lấy thêm nước nữa. Nàng tiếp tục lấy nước cho tất cả các lạc đà của ông uống cho đến khi chúng uống no. 21 Người đàn ông yên lặng ngồi nhìn nàng cho các lạc đà uống nước và gẫm xem phải chăng CHÚA đang giúp cho chuyến đi của ông được thành công.

22 Khi các lạc đà của ông đã thôi uống nước, người đàn ông lấy một chiếc khoen đeo mũi bằng vàng khoảng hai chỉ, hai vòng đeo tay bằng vàng nặng hơn ba lượng đeo cho nàng, 23 và hỏi, “Xin cháu nói cho bác biết, cháu là con gái của ai? Nhà cháu có đủ chỗ cho bác và những người đi với bác đây tạm trú qua đêm không?”

24 Nàng đáp với ông, “Thưa cháu là con gái của Bê-thu-ên, bà nội cháu là Minh-ca, và ông nội cháu là Na-hô.” 25 Nàng nói tiếp, “Nhà cháu có nhiều rơm và cỏ, và cũng có đủ chỗ cho mọi người đi với bác nghỉ qua đêm.”

26 Người đàn ông bèn cúi đầu, rồi sấp mình xuống đất thờ lạy CHÚA, 27 và nói, “Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, Ðấng không quên tình thương và lòng thành tín của Ngài đối với chủ con. Ðối với con, CHÚA đã dẫn đường cho con đến đúng ngay nhà người bà con của chủ con.”

28 Bấy giờ người con gái ấy chạy đi báo tin cho người trong nhà mẹ nàng biết những điều đó. 29 Vả, Rê-be-ca có một người anh tên là La-ban. La-ban chạy ra chỗ giếng nước để gặp người đàn ông. 30 Vừa khi trông thấy chiếc khoen vàng đeo nơi lỗ mũi và hai chiếc vòng vàng đeo nơi hai tay em gái mình, cùng những lời Rê-be-ca nói, “Người đàn ông đó đã nói với em như thế,” thì ông chạy đến chỗ người đàn ông. Kìa, người đàn ông đang đứng cạnh các lạc đà của ông bên giếng nước. 31 La-ban nói, “Hỡi người được CHÚA ban phước, xin hãy đến. Tại sao ông còn đứng ngoài này trong khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa và chỗ ở cho lạc đà rồi?”

32 Vậy người đàn ông vào trong nhà. La-ban cho gỡ đồ trên lưng các lạc đà xuống, và cho người mang rơm và thực phẩm cho các lạc đà ăn, cùng mang nước đến để người đàn ông và những người đi theo ông rửa chân. 33 Ðoạn họ dọn bữa mời ông dùng, nhưng ông nói, “Tôi sẽ không ăn đâu, nếu tôi chưa nói được điều tôi muốn nói.”

La-ban đáp, “Xin ông nói đi.”

34 Bấy giờ ông nói, “Tôi là đầy tớ của Áp-ra-ham. 35 CHÚA đã ban phước cho chủ tôi rất nhiều. Chủ tôi đã trở thành một người giàu có. Ngài đã ban cho chủ tôi những bầy chiên và bầy bò, bạc và vàng, các tôi trai và tớ gái, các lạc đà và lừa. 36 Sa-ra vợ chủ tôi đã sinh cho chủ tôi một con trai trong khi bà đã cao tuổi. Chủ tôi trao hết những gì mình có cho con trai đó. 37 Chủ tôi đã bắt tôi thề rằng, ‘Ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, những người tôi đang sống trong xứ của họ đây, làm vợ cho con trai tôi; 38 nhưng ông phải về nhà cha tôi, trong vòng bà con tôi, và cưới vợ cho con trai tôi.’ 39 Tôi đã thưa với chủ tôi rằng, ‘Tôi sợ người con gái ấy sẽ không chịu đi theo tôi.’ 40 Nhưng chủ tôi bảo, ‘CHÚA, Ðấng tôi hằng bước đi trước mặt Ngài, sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài đi với ông, để khiến cho đường lối ông được thành công. Ông sẽ cưới một người vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi, trong vòng các con cháu của cha tôi. 41 Ông sẽ không bị mắc lời thề, nếu ông đến tìm vợ cho con trai tôi trong vòng bà con tôi và họ không chịu gả con gái họ để ông đem về, ông sẽ không bị trói buộc bởi lời ông đã thề với tôi.’

42 Hôm nay tôi đến bên giếng và cầu nguyện rằng, ‘Lạy CHÚA là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, giờ đây con cầu xin Ngài phù hộ cho đường lối của con được thành công. 43 Con sẽ đứng bên giếng nước này, hễ người thiếu nữ nào ra đây lấy nước mà con nói với nàng, “Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,” 44 mà người ấy đáp, “Xin mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,” thì xin rằng người nữ đó chính là người CHÚA chọn để làm vợ cho con trai của chủ con.’

45 Trước khi tôi dứt lời thầm nguyện thì kìa, cô Rê-be-ca đã vác vò trên vai đi ra lấy nước. Cô ấy xuống chỗ giếng và lấy nước. Tôi đến nói với cô, ‘Xin cô cho tôi uống hớp nước.’ 46 Cô ấy vội vàng hạ vò nước trên vai mình xuống và nói, ‘Xin mời bác uống nước và cháu sẽ lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa.’ Vậy tôi đã uống nước và cô ấy đã lấy nước cho các lạc đà của tôi uống. 47 Sau đó tôi hỏi cô, ‘Cháu là con gái của ai?’ Cô ấy đáp, ‘Cháu là con gái của Bê-thu-ên, ông nội cháu là Na-hô, và bà nội cháu là Minh-ca.’ Bấy giờ tôi lấy chiếc khoen vàng đeo vào mũi cô và lấy các vòng vàng đeo vào hai tay cô. 48 Rồi tôi cúi xuống, sấp mình thờ lạy CHÚA, và chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ tôi, Ðấng đã dẫn đưa tôi đi đúng đường đến gặp con gái của bà con chủ tôi, để xin cưới nàng làm vợ cho con trai của chủ tôi.

49 Vậy bây giờ nếu quý vị lấy lòng thành và chân thật mà đối với chủ tôi và thuận gả cô ấy, thì xin vui lòng nói ra cho tôi biết; bằng không, cũng xin nói cho tôi hay, để tôi liệu bề mà tính, hầu biết phải quay qua bên phải hoặc quay qua bên trái.”

50 Bấy giờ La-ban và Bê-thu-ên đáp, “Những việc đã do CHÚA sắp đặt, chúng tôi nào có thể nói được hay không. 51 Này, Rê-be-ca đang ở trước mặt ông, hãy dẫn nó đi, để nó làm vợ của con trai chủ ông, như CHÚA đã định.”

52 Khi người đầy tớ của Áp-ra-ham nghe xong những lời họ nói, ông liền sấp mình xuống đất trước mặt CHÚA. 53 Ðoạn ông lấy những nữ trang bằng bạc và bằng vàng, cùng các y phục phụ nữ, tặng cho Rê-be-ca. Ông cũng tặng cho anh nàng và mẹ nàng những món quà quý giá. 54 Sau đó ông và những người theo ông dùng bữa, rồi nghỉ đêm tại đó.

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, ông nói, “Xin cho tôi trở về với chủ tôi.”

55 Anh nàng và mẹ nàng đáp, “Hãy để cô ấy ở với chúng tôi một thời gian ngắn nữa, ít nhất cũng mười ngày, rồi sau đó cô ấy sẽ đi.”

56 Nhưng ông thưa với họ, “Xin đừng giữ tôi ở lại đây, vì CHÚA đã cho chuyến đi của tôi được thành công. Xin cho tôi đi, để sớm trở về với chủ tôi.”

57 Họ đáp, “Hãy để chúng tôi gọi cô ấy đến và hỏi ý kiến cô ấy xem sao.” 58 Vậy họ gọi Rê-be-ca đến và hỏi nàng, “Con có muốn đi với ông này hôm nay không?”

Nàng đáp, “Dạ muốn.”

59 Vậy họ tiễn Rê-be-ca em gái họ lên đường, cùng với bà vú của nàng, để đi theo người đầy tớ của Áp-ra-ham và đoàn tùy tùng của ông. 60 Họ chúc phước cho Rê-be-ca và nói với nàng,

“Chúc em, em gái của chúng tôi, trở thành tổ mẫu của hàng triệu người;

Nguyện dòng dõi em sẽ chiếm lấy cổng thành các quân thù của họ.”

61 Sau đó Rê-be-ca và các nữ tỳ của nàng đứng dậy, lên lưng lạc đà, đi theo người đàn ông. Thế là người đầy tớ dẫn Rê-be-ca ra đi.

62 Lúc ấy I-sác đã định cư ở Miền Nam. Chàng vừa mới từ vùng Giếng La-khai Roi trở về. 63 Chiều hôm đó, I-sác ra đồng dạo mát; chàng ngước mắt lên và trông thấy một đoàn lạc đà đang đến. 64 Rê-be-ca cũng ngước mắt lên và trông thấy I-sác; nàng vội vàng cho lạc đà quỵ xuống, rồi bước xuống, 65 và hỏi người đầy tớ, “Người đàn ông đang đi bộ trong cánh đồng đến đón chúng ta kia là ai thế?”

Người đầy tớ đáp, “Ðó là chủ tôi.” Nàng bèn lấy lúp che mặt nàng lại.

66 Người đầy tớ thuật lại cho I-sác tất cả những gì ông đã làm. 67 I-sác đưa nàng vào lều của Sa-ra mẹ chàng. Ðoạn chàng làm lễ cưới Rê-be-ca, và nàng trở thành vợ chàng. Chàng yêu nàng. Vậy I-sác được an ủi sau khi mẹ chàng qua đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành