Sáng Thế Ký: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 02:55, ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va đã đoái đến Sa-ra như lời Ngài đã phán, và Đức Giê-hô-va đã thực hiện cho Sa-ra như lời Ngài đã hứa. 2. Sa-ra đã mang thai rồi sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong lúc ông đã già theo thời hạn mà Ðức Chúa Trời đã phán với ông. 3. Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con trai đã được sinh cho mình, tức là đứa mà Sa-ra đã sinh cho ông, là Y-sác. 4. Áp-ra-ham đã làm phép cắt bì cho Y-sác, con trai của ông khi đứa trẻ được tám ngày, như Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 5. Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi Y-sác được sinh ra cho ông.

6. Sa-ra đã nói: "Đức Chúa Trời đã mang nụ cười đến cho tôi. Tất cả những ai nghe đến, sẽ cùng cười vui với tôi." 7. Bà nói: "Có ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú? Vậy mà tôi đã sinh cho ông một con trai, trong lúc ông đã già." 8. Ðứa trẻ lớn lên, rồi dứt sữa. Áp-ra-ham dã làm một bữa tiệc lớn vào ngày Y-sác dứt sữa.

9. Sa-ra thấy con trai của Ha-ga, người Ai-cập, là đứa con mà nàng đã sinh cho Áp-ra-ham, giễu cợt, 10. bà đã nói với Áp-ra-ham: "Hãy đuổi người đàn bà nô lệ nầy và đứa con của nó, bởi vì đứa con của người đàn bà nô lệ nầy sẽ không được hưởng gia tài chung với Y-sác, con trai của tôi."

11. Áp-ra-ham rất buồn về việc nầy, thổ lộ trong ánh mắt, bởi vì đó là con trai của mình. 12. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã phán cùng Áp-ra-ham: "Mắt của ngươi đừng buồn vì thằng bé, hay vì người nữ nô lệ của ngươi. Hãy lắng nghe lời của Sa-ra về tất cả những gì nàng đã nói với ngươi; bởi vì qua Y-sác sẽ có một dòng dõi mang tên của ngươi. 13. Dầu vậy, Ta cũng sẽ làm cho con trai của người nữ nô lệ nầy trở thành một dân tộc, bởi vì nó cũng là dòng dõi của ngươi."

14. Vì vậy, sáng hôm sau Áp-ra-ham thức dậy sớm, lấy bánh và một bầu da nước, ông trao cho Ha-ga, và đặt chúng trên vai của bà, rồi tiễn bà và cậu bé ra đi. Bà đã đi, rồi lang thang trong vùng hoang mạc tại Bê-e Sê-ba.

15. Khi nước trong bầu đã hết, bà để cậu bé dưới một bụi cây, 16. rồi bà đi, và ngồi ở phía đối diện cách xa khoảng một tầm tên bắn. Bà nói: "Xin đừng để tôi thấy con tôi chết. Bà ngồi đối diện nó và bật tiếng khóc."

17. Ðức Chúa Trời nghe tiếng của cậu bé. Thiên Sứ của Ðức Chúa Trời từ trời đã gọi Ha-ga và nói với bà: "Ha-ga, chuyện gì thế? Ðừng sợ, bởi vì Ðức Chúa Trời đã nghe tiếng của thằng bé. Nó ở đâu? 18. Hãy đứng dậy và đỡ thằng bé lên, rồi ôm nó vào trong tay của ngươi, bởi vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn."

19. Ðức Chúa Trời mở mắt cho bà để bà thấy một suối nước. Bà đến đó, đổ đầy bình da với nước, rồi cho cậu bé uống.

20. Đức Chúa Trời đã ở cùng cậu bé. Nó lớn lên, sống trong hoang mạc, và trở thành một người bắn cung xuất sắc. 21. Chàng trai sống trong hoang mạc Pha-ran. Mẹ của chàng cưới cho chàng một cô vợ từ xứ Ai Cập.

22. Thời gian trôi qua, A-bi-mê-léc và Phi-côn, tướng chỉ huy trưởng quân đội của ông, đã đến nói với Áp-ra-ham rằng: "Ðức Chúa Trời ở với ông trong mọi việc ông làm. 23. Vì vậy, bây giờ hãy thề với tôi trước mặt của Ðức Chúa Trời ngay tại đây, rằng ông sẽ không gạt tôi, dòng dõi của tôi, hay những hậu tự của tôi, nhưng ông sẽ đối xử tử tế với tôi và với xứ sở mà ông đang trú ngụ theo sự tử tế mà tôi đã đối xử với ông." 24. Áp-ra-ham đáp: "Tôi xin thề."

25. Sau đó, Áp-ra-ham đã phàn nàn với A-bi-mê-léc về một giếng nước đã bị các đầy tớ của A-bi-mê-léc chiếm đoạt. 26. A-bi-mê-léc nói: "Tôi không biết ai đã làm việc nầy, và ông cũng không nói cho tôi biết. Tôi chỉ mới nghe việc nầy ngày hôm nay."

27. Áp-ra-ham đã bắt chiên và bò, biếu cho A-bi-mê-léc, và hai người đã lập một giao ước với nhau. 28. Áp-ra-ham đã lấy bảy con chiên tơ ở trong bầy, rồi để riêng ra. 29. A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham: "Ông để riêng bảy con chiên tơ đó ra để làm gì vậy?" 30. Áp-ra-ham nói: "Xin ngài nhận lấy bảy con chiên nầy từ tay của tôi, để chúng sẽ làm bằng chứng cho tôi rằng tôi đã đào cái giếng nầy." 31. Vì vậy, ông đã gọi nơi đó là Bê-e Sê-ba, bởi vì hai người đã thề nguyện với nhau tại đó.

32. Họ đã kết ước với nhau tại Bê-e Sê-ba. A-bi-mê-léc và Phi-côn, tướng chỉ huy trưởng quân đội của ông, đã chỗi dậy và trở về xứ Phi-li-tin.

33. Ông đã trồng một cây me tại Bê-e Sê-ba, và đã cầu khẩn danh của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời Hằng Hữu, tại đó. 34. Áp-ra-ham đã kiều ngụ lâu ngày trong xứ của người Phi-li-tin.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. 2. Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. 3. Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác. 4. Đúng tám ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 5. Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một trăm tuổi. 6. Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. 7. Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.

8. Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chính ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng. 9. Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người Ê-díp-tô, đã sanh cho Áp-ra-ham, cười cợt, 10. thì người nói với Áp-ra-ham rằng: Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác đâu. 11. Lời nầy lấy làm buồn lòng Áp-ra-ham lắm, vì cớ con trai mình. 12. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sa-ra nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói; vì do nơi Y-sác sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi. 13. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra.

14. Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho A-ga; để các món đó trên vai nàng, và giao đứa trai cho nàng, rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Bê-e-Sê-ba. 15. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, 16. đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc.

17. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. 18. Hãy đứng dậy đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn. 19. Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra; nàng bèn thấy một cái giếng nước, và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. 20. Đức Chúa Trời vùa giúp đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung. 21. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran; mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô.

22. Về thuở đó, vua A-bi-mê-léc và Phi-côn, quan tổng binh mình, nói cùng Áp-ra-ham rằng: Đức Chúa Trời vùa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. 23. Vậy bây giờ, hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng: Ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta. Nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ, một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy. 24. Áp-ra-ham đáp rằng: Tôi xin thề.

25. Áp-ra-ham phàn nàn cùng vua A-bi-mê-léc về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. 26. Vua A-bi-mê-léc bèn nói rằng: Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó; chính ngươi chẳng cho ta hay trước; ngày nay ta mới rõ đây mà thôi. 27. Đoạn, Áp-ra-ham bắt chiên và bò, dâng cho vua A-bi-mê-léc; rồi hai người kết ước cùng nhau. 28. Áp-ra-ham lựa để riêng ra bảy con chiên tơ trong bầy; 29. thì vua A-bi-mê-léc hỏi rằng: Làm chi để bảy con chiên tơ đó riêng ra vậy? 30. Đáp rằng: Xin vua hãy nhận lấy bảy con chiên tơ nầy mà chính tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng nầy. 31. Bởi cớ ấy, nên họ đặt tên chỗ nầy là Bê-e-Sê-ba; vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. 32. Vậy, hai người kết ước cùng nhau tại Bê-e-Sê-ba. Đoạn vua A-bi-mê-léc cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy, trở về xứ Phi-li-tin. 33. Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e-Sê-ba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời hằng-hữu. 34. Áp-ra-ham trú ngụ lâu ngày tại xứ Phi-li-tin.

Bản Dịch 2011

I-sác Ðược Sinh Ra

1 CHÚA thăm viếng Sa-ra như lời Ngài đã phán, và CHÚA thực hiện lời hứa của Ngài đối với Sa-ra. 2 Sa-ra mang thai và sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong khi ông đã già nua, theo như thời điểm Ðức Chúa Trời đã phán với ông. 3 Áp-ra-ham đặt tên cho con trai ông, do Sa-ra sinh cho ông, là I-sác. 4 Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho I-sác con trai ông khi đứa trẻ được tám ngày, y như lời Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 5 Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi I-sác sinh ra. 6 Bấy giờ Sa-ra nói, “Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi phải bật cười. Tất cả những ai nghe đến chuyện này ắt sẽ cười tôi.” 7 Bà lại nói, “Có bao giờ người ta nói với Áp-ra-ham rằng, ‘Sa-ra sẽ cho con bú’ chăng? Thế mà tôi đã sinh cho ông ấy một con trai khi tuổi ông ấy đã già.”

Ha-ga và Ích-ma-ên Ra Ði

8 Ðứa trẻ lớn lên và dứt sữa. Áp-ra-ham làm một bữa tiệc lớn để khoản đãi trong ngày I-sác thôi bú. 9 Sa-ra thấy con trai của Ha-ga người Ai-cập, đứa con do nàng sinh cho Áp-ra-ham, đang đùa giỡn. 10 Bà nói với Áp-ra-ham, “Mình hãy đuổi người đàn bà nô lệ này và đứa con của nó đi. Vì đứa con của người đàn bà nô lệ này sẽ không được hưởng gia tài chung với I-sác con trai của em.” 11 Việc ấy đã làm cho Áp-ra-ham rất khổ tâm, vì ông rất thương con trai ông.

12 Nhưng Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Ngươi đừng buồn khổ vì đứa trẻ và vì người nữ nô lệ của ngươi nữa. Tất cả những gì Sa-ra bảo ngươi, hãy làm theo lời nàng, vì qua I-sác ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 13 Còn về đứa con của người nữ nô lệ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân lớn, vì nó cũng là dòng dõi ngươi.”

14 Vậy sáng hôm sau Áp-ra-ham thức dậy sớm, lấy thức ăn và một bầu da nước đưa cho Ha-ga, và đặt chúng trên vai bà, rồi bảo bà và đứa trẻ ra đi. Bà ra đi và lang thang trong sa mạc Bê-e Sê-ba. 15 Khi nước trong bầu da đã cạn, bà đem đứa trẻ để nằm dưới bóng mát của một bụi cây. 16 Ðoạn bà đi cách xa khoảng tầm bắn một mũi tên, đối diện với đứa trẻ, và ngồi xuống, vì bà nói, “Xin đừng để tôi thấy đứa trẻ lúc nó chết.” Bà ngồi đối ngang nó và bật khóc thành tiếng. 17 Ðức Chúa Trời nghe tiếng của đứa trẻ. Thiên Sứ của Ðức Chúa Trời từ trời gọi Ha-ga và nói với bà, “Hỡi Ha-ga, chuyện gì thế? Ðừng sợ, vì Ðức Chúa Trời đã nghe tiếng của đứa trẻ từ chỗ nó đang nằm. 18 Hãy đến, đỡ nó dậy, và ôm nó vào lòng ngươi, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn.” 19 Ðoạn Ðức Chúa Trời mở mắt bà; bà thấy một giếng nước. Bà đến đó, lấy nước đầy bình da, và cho đứa trẻ uống. 20 Ðức Chúa Trời ở cùng đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong sa mạc, và trở thành một tay thiện xạ. 21 Nó sống trong Sa Mạc Pa-ran. Mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người Ai-cập.

Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc Kết Ước

22 Lúc ấy A-bi-mê-léc và Phi-côn, tướng chỉ huy trưởng quân đội của ông, đến nói với Áp-ra-ham, “Ðức Chúa Trời ở với ông trong mọi việc ông làm. 23 Vậy bây giờ hãy thề với tôi trước mặt Ðức Chúa Trời rằng ông sẽ không gạt tôi, các con tôi, hoặc dòng dõi tôi, nhưng ông sẽ đối xử tử tế với tôi và với xứ sở ông đang trú ngụ, theo như lòng tử tế tôi đã đối với ông.”

24 Áp-ra-ham đáp, “Tôi xin thề.”

25 Kế đó Áp-ra-ham phàn nàn với A-bi-mê-léc về một giếng nước đã bị các tôi tớ của A-bi-mê-léc chiếm đoạt. 26 A-bi-mê-léc nói, “Tôi không biết ai đã làm việc ấy. Ông cũng không nói cho tôi hay. Mãi đến hôm nay tôi mới nghe việc này.”

27 Áp-ra-ham bắt các chiên và bò biếu cho A-bi-mê-léc, và hai người kết ước với nhau. 28 Áp-ra-ham lấy bảy con chiên tơ trong bầy và để riêng chúng ra. 29 A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham, “Ông để riêng bảy con chiên tơ ấy ra làm chi vậy?”

30 Áp-ra-ham đáp, “Xin ngài nhận lấy bảy con chiên này từ tay tôi, để xác nhận rằng tôi đã đào cái giếng ấy.” 31 Vì thế người ta gọi nơi đó là Bê-e Sê-ba, vì hai người đã thề với nhau tại đó.

32 Sau khi hai bên đã kết ước với nhau tại Bê-e Sê-ba, A-bi-mê-léc và Phi-côn chỉ huy trưởng quân đội của ông đứng dậy và trở về xứ của người Phi-li-tin. 33 Áp-ra-ham trồng một cây liễu tại Bê-e Sê-ba, và tại đó ông cầu khẩn danh CHÚA, Ðức Chúa Trời Hằng Hữu. 34 Áp-ra-ham tạm trú lâu ngày trong đất của người Phi-li-tin.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành