Khác biệt giữa các bản “Quang Cảnh Tuyệt Vời”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious *Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời *Lời: T. Kelly, 1769-1854 *Nhạc: H.…”)
 
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
 
*Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
 
 
*Tựa đề:  Quang Cảnh Tuyệt Vời
 
*Tựa đề:  Quang Cảnh Tuyệt Vời
 
+
*Lời: Thomas Kelly, 1769-1854
*Lời: T. Kelly, 1769-1854
 
 
 
 
*Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876
 
*Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876
 
+
*Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #222
*Tài Liệu:
 
 
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious'''
 
:'''Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious'''
 
 
:1. Look, ye saints, the sight is glorious;
 
:1. Look, ye saints, the sight is glorious;
 
:See the Man of Sorrows now!
 
:See the Man of Sorrows now!
Dòng 21: Dòng 13:
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crowns become the Victor's brow.
 
:Crowns become the Victor's brow.
 
 
:2. Crown the Savior! Angels, crown Him!
 
:2. Crown the Savior! Angels, crown Him!
 
:Rich the trophies Jesus brings;
 
:Rich the trophies Jesus brings;
Dòng 28: Dòng 19:
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crown the Savior King of kings.
 
:Crown the Savior King of kings.
 
 
:3. Sinners in derision crowned Him,
 
:3. Sinners in derision crowned Him,
 
:Mocking thus the Savior's claim;
 
:Mocking thus the Savior's claim;
Dòng 35: Dòng 25:
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Spread abroad the Victor's fame!
 
:Spread abroad the Victor's fame!
 
 
:4. Hark, those bursts of acclamation!
 
:4. Hark, those bursts of acclamation!
 
:Hark, those loud triumphant chords!
 
:Hark, those loud triumphant chords!
Dòng 42: Dòng 31:
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:Crown Him! Crown Him!
 
:King of kings and Lord of lords!
 
:King of kings and Lord of lords!
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Quang Cảnh Tuyệt Vời'''
 
:'''Quang Cảnh Tuyệt Vời'''
 
 
:1.  Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời
 
:1.  Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời
 
:Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời
 
:Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời
Dòng 54: Dòng 39:
 
: Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang
 
: Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang
 
:Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!
 
:Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!
 
 
:2.  Này thiên binh tung hô Chúa muôn loài
 
:2.  Này thiên binh tung hô Chúa muôn loài
 
:Lập nhiều chiến công vinh qui rày
 
:Lập nhiều chiến công vinh qui rày
Dòng 61: Dòng 45:
 
:Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh
 
:Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh
 
:Vua của các vua, Vua thanh bình!
 
:Vua của các vua, Vua thanh bình!
 
 
:3.  Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài
 
:3.  Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài
 
:Họ đội mão gai, bêu danh Ngài
 
:Họ đội mão gai, bêu danh Ngài
Dòng 68: Dòng 51:
 
:Họ dâng đế miện thay thế mão gai
 
:Họ dâng đế miện thay thế mão gai
 
:Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài.
 
:Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài.
 
 
:4.  Lời tung hô nghe vang chuyển khung trời
 
:4.  Lời tung hô nghe vang chuyển khung trời
 
: Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời
 
: Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời
Dòng 76: Dòng 58:
 
:Là Chúa các chúa, Vua muôn vua!
 
:Là Chúa các chúa, Vua muôn vua!
  
 +
[[Category:Thăng Thiên]]
 +
 +
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/116.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/116.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 116
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 116
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 116
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 116
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 03:12, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
  • Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời
  • Lời: Thomas Kelly, 1769-1854
  • Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #222

Lời Anh

Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
1. Look, ye saints, the sight is glorious;
See the Man of Sorrows now!
From the fight returned victorious,
Every knee to Him shall bow.
Crown Him! Crown Him!
Crowns become the Victor's brow.
2. Crown the Savior! Angels, crown Him!
Rich the trophies Jesus brings;
On the seat of power enthrone Him
While the vault of heaven rings.
Crown Him! Crown Him!
Crown the Savior King of kings.
3. Sinners in derision crowned Him,
Mocking thus the Savior's claim;
Saints and angels crowd around Him,
Own His title, praise His name.
Crown Him! Crown Him!
Spread abroad the Victor's fame!
4. Hark, those bursts of acclamation!
Hark, those loud triumphant chords!
Jesus takes the highest station;
Oh, what joy the sight affords!
Crown Him! Crown Him!
King of kings and Lord of lords!

Lời Việt

Quang Cảnh Tuyệt Vời
1. Kìa, ta vui trông quang cảnh tuyệt vời
Hôm nay “Thống khổ nhân” lên trời
Từ trận trung vinh qui vào khải môn
Thánh dân quì tiếp nghinh kính tôn
Đồng ca xướng, ngợi khen Chúa hiển vang
Nguyện hiến mão đế vương huy hoàng!
2. Này thiên binh tung hô Chúa muôn loài
Lập nhiều chiến công vinh qui rày
Kìa, đang khi không trung rền tiếng vang
Mau tôn phò Chúa lên ngai vàng
Nguyền dâng đế miện cho Đấng hiển vinh
Vua của các vua, Vua thanh bình!
3. Tội nhân xưa khinh Vua của muôn loài
Họ đội mão gai, bêu danh Ngài
Dầu vậy, nay thiên binh cùng thánh dân
Tung hô rằng chính Vua chí nhân
Họ dâng đế miện thay thế mão gai
Ngợi Đấng đắc thắng, rao danh Ngài.
4. Lời tung hô nghe vang chuyển khung trời
Điệu nhạc khải ca, Vua muôn đời
Nhìn quang cảnh khiến hỉ hân biết bao
Christ nay ngự ở ngôi chí cao
Nguyền dâng đế miện cung tấn Thánh Chúa
Là Chúa các chúa, Vua muôn vua!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo