Quăng Xa Khỏi Tội

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Quăng Xa Khỏi Tội
  • Lời: Charles Welgle
  • Nhạc: Charles Welgle
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Quăng Xa Khỏi Tội
1. Nơi đây biển sâu muôn vi phạm được quăng xa tôi
Xuống biển sâu xa rồi
Sâu thẳm không chi so, nơi tội này được quăng xa
Xuống biển sâu xa rồi.
Điệp Khúc:
Xuống nơi sâu rồi
Sâu như nơi hang vực trùng dương
Ném xa mọi tội tôi vào nơi đáy biển sâu
Quăng ra xa tôi muôn tội này.
2. Vui vẻ thay cho tôi muôn tội này được quăng xa
Xuống biển sâu xa rồi
Tôi hát tôn vinh ơn Jêsus vì Ngài quăng xa
Xuống biển sâu xa rồi.
3. Từ chốn thế gian ô dơ tội được buông tha ra
Thoát khỏi tay ma quyền
Muôn khiếp kinh không vây tôi, tội này được quăng xa
Sống hiển vinh muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo