Quê Hương Trên Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Quê Hương Trên Trời
  • Lời: Herbert G. Tovey
  • Nhạc: Linh Khúc
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Quê Hương Trên Trời
1. Kìa một tòa nhà gần ngôi cao sang nơi Chúa đã hứa ban
Kìa một tòa nhà đầy dương quang soi miền quê hương trên trời
Kìa một tòa nhà miền dương quang soi báo ánh sáng huy hoàng
Khuất xa lớp mây xanh.
Điệp Khúc:
Ngài là Cha yêu thương, xin Chúa hãy nhớ đến tôi
Nhờ Ngài lòng yêu thương Ngài ban quê hương trên trời
Nguyện Ngài Cha yêu thương xin Chúa nhớ chốn ở tôi
Khuất xa lớp mây xanh.
2. Đồng một lòng nhận Jêsus Christ, chân Chúa cứu chúng ta
Đồng một lòng nhận Jêsus Christ làm vua suốt cả đời
Đồng một lòng nhận Jêsus Christ, Chân Cứu Chúa chúng ta
Chúa trên khắp không gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo