Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe những luật lệ và mạng lịnh mà ta dạy cho các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống, và rồi đi vào chiếm hữu xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã ban cho các ngươi. 2. Các ngươi đừng thêm gì vào lời mà ta truyền cho các ngươi, cũng không được bớt điều gì khỏi đó. Hãy vâng giữ những điều răn của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi mà ta truyền cho các ngươi. 3. Mắt của các ngươi đã nhìn thấy điều mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Ba-anh Phê-ô, cho tất cả những người trong các ngươi đã theo Ba-anh Phê-ô. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã hủy diệt họ khỏi giữa các ngươi. 4. Nhưng các ngươi, là những người vẫn bám víu vào Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, thì vẫn còn sống cho đến ngày nay.

5. Hãy xem, ta đã dạy cho các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta đã truyền cho ta, để các ngươi làm theo tại trong xứ mà các ngươi sẽ vào đó để chiếm hữu. 6. Hãy thận trọng vâng giữ những điều nầy, bởi vì đó chính là sự khôn ngoan và hiểu biết của các ngươi trước cái nhìn của những dân tộc khác, để ai nghe tất cả những quy luật này sẽ nói: Đây thật là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết! Dân tộc này thật vĩ đại. 7. Bởi vì có một dân tộc vĩ đại nào có được một vị thần ở gần họ, như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài? 8. Hay là có một dân tộc vĩ đại nào có được những mệnh lệnh và luật lệ công minh như toàn bộ luật pháp mà ta đặt trước mặt các ngươi ngày hôm nay?

9. Các ngươi hãy thận trọng và hãy cẩn thận gìn giữ chính mình. Đừng quên những điều chính mắt các ngươi đã thấy, và suốt đời đừng để những điều đó lìa khỏi lòng của các ngươi, nhưng hãy dạy những điều đó cho con của các ngươi và cho cháu của các ngươi.

10. Hãy nhớ ngày ngươi đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy tập họp dân chúng lại cho Ta, để Ta cho chúng nghe những lời của Ta, để chúng học biết kính sợ Ta trọn những ngày chúng sống trên đất, và dạy con cháu của chúng điều đó. 11. Các ngươi đã đến gần và đã đứng tại chân núi, trong khi trên núi lửa cháy dữ dội, ngọn cao đến giữa trời, với mây đen kịt và bóng tối dày đặc. 12. Từ giữa đám lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe tiếng nói mà thôi. 13. Ngài công bố cho các ngươi giao ước mà Ngài truyền cho các ngươi phải tuân giữ, tức là Mười Điều Răn mà Ngài đã viết trên hai bảng đá. 14. Đức Giê-hô-va dạy ta truyền cho các ngươi những mệnh lệnh và luật lệ để các ngươi làm theo tại xứ mà các ngươi sẽ vào đó để nhận làm sản nghiệp.

15. Các ngươi hãy thận trọng canh giữ chính mình bởi vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với các ngươi từ giữa đám lửa tại Hô-rếp. 16. Các ngươi đừng hành động một cách bại hoại khi chạm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ hình dạng nào giống như một người nam hay một người nữ, 17. hoặc hình dạng của bất cứ thú vật nào trên đất, hình dạng của bất cứ loài chim nào bay trên trời, 18. hình dạng của bất cứ loài bò sát nào bò trên mặt đất, hình dạng của bất cứ loài cá nào bơi lội trong nước dưới mặt đất. 19. Khi các ngươi nhìn lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức mọi thiên thể trên trời, đừng để mình bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ sai lạc mà sụp xuống thờ lạy chúng và phục vụ chúng, tức những thứ mà Đức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi, đã sắp đặt chúng đâu vào đó trong không gian cho mọi người ở dưới trời. 20. Nhưng các ngươi đã được Đức Giê-hô-va đem ra khỏi lò luyện sắt, tức là Ai-cập, để các ngươi trở nên một dân tộc thuộc về Ngài như hiện nay.

21. Vì cớ các ngươi, Đức Giê-hô-va đã nổi giận cùng ta, Ngài đã thề rằng ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh, và không được vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã ban cho các ngươi làm sản nghiệp. 22. Nhưng ta phải chết trong xứ nầy, ta sẽ không được đi ngang qua sông Giô-đanh, nhưng các ngươi sẽ đi qua và chiếm hữu xứ tốt đẹp nầy. 23. Các ngươi hãy cẩn thận đừng quên giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã lập với các ngươi. Đừng làm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ vật gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cấm các ngươi. 24. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là một đám lửa thiêu đốt và là Đức Chúa Trời kỵ tà.

25. Khi các ngươi có con có cháu, đã ở lâu trong xứ, nếu các ngươi hành động một cách bại hoại làm hình tượng với hình dạng của bất cứ vật gì, hoặc làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi để chọc Ngài nổi giận, 26. thì hôm nay tôi xin trời và đất chứng giám rằng các ngươi sẽ nhanh chóng bị diệt sạch khỏi xứ mà các ngươi sắp nhận làm sản nghiệp bên kia sông Giô-đanh; các ngươi sẽ không được ở đó lâu dài nhưng sẽ bị tận diệt. 27. Đức Giê-hô-va sẽ làm tản lạc các ngươi giữa các dân tộc, chỉ còn một số ít của các ngươi tồn tại trong các nước mà Đức Giê-hô-va đã đưa các ngươi đến.

28. Tại đó, các ngươi sẽ thờ cúng những thần bằng gỗ bằng đá, là công việc của tay loài người làm ra, cho nên chúng chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn cũng chẳng ngửi. 29. Nhưng nếu tại đó các ngươi tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và khi nào các ngươi hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài, thì sẽ gặp Ngài. 30. Trong cảnh gian truân, khi tất cả những điều nầy xảy đến cho các ngươi, vào những ngày cuối cùng, các ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và vâng theo tiếng Ngài. 31. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót; Ngài sẽ không bỏ các ngươi, không tiêu diệt các ngươi, cũng không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ của các ngươi.

32. Vì vậy bây giờ hãy hỏi quá khứ, những thời kỳ đã có từ trước các ngươi, kể từ khi Ðức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất cho đến bây giờ, từ chân trời nầy đến chân trời kia, đã có việc gì lớn lao vĩ đại như thế nầy, hoặc đã có điều gì tương tự như thế đã từng xảy ra, hay được nghe nói đến hay không? 33. Có dân tộc nào đã từng nghe tiếng của Ðức Chúa Trời từ trong ngọn lửa phán ra như các ngươi đã nghe, mà còn sống hay không? 34. Hay là có vị thần nào bỏ công đi chọn cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác bằng những thử thách, bằng những dấu lạ, bằng những phép mầu, bằng chiến tranh, bằng bàn tay quyền năng, bằng cánh tay giang rộng, bằng những việc kinh hoàng, như những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho các ngươi tại Ai-cập ngay trước mắt các ngươi hay không? 35. Những việc đó đã được bày tỏ cho các ngươi thấy, để các ngươi nhận biết rằng Giê-hô-va chính là Ðức Chúa Trời; ngoài Ngài ra không có thần nào khác. 36. Từ trời, Ngài đã cho các ngươi nghe tiếng của Ngài để dạy dỗ các ngươi. Trên đất, Ngài cho các ngươi thấy đám lửa lớn của Ngài, và từ trong đám lửa các ngươi đã nghe tiếng phán của Ngài. 37. Vì Ngài yêu thương những tổ phụ của các ngươi nên đã chọn dòng dõi theo sau của họ. Bằng chính sự hiện diện của Ngài và quyền năng vô hạn của Ngài, Ngài đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, 38. xua đuổi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn các ngươi để đem các ngươi vào nơi đó, và ban đất đai của họ cho các ngươi làm sản nghiệp như hiện nay. 39. Vì vậy ngày nay các ngươi khá nhận biết và ghi tạc vào lòng điều nầy: Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp nầy, không có thần nào khác. 40. Vì vậy, hãy vâng giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi và con cháu các ngươi được phước, hầu các ngươi sẽ ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi đã ban cho các ngươi vĩnh viễn.

41. Môi-se đã biệt riêng ba thành ở bên nầy của sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, 42. để những người ngộ sát có thể chạy đến đó ẩn náu. Người lỡ tay làm chết người khác mà trước đó không hề thù ghét có thể chạy đến trú ẩn tại một trong những thành đó, và sống tại đó. 43. Đó là Bết-se trong hoang mạc, trên cao nguyên, dành cho người Ru-bên; Ra-mốt trong Ga-la-át dành cho người Gát; và Gô-lan thuộc Ba-san dành cho người Ma-na-se.

44. Đây là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên: 45. Đó là những chứng ngôn, những luật lệ, và những mạng lịnh mà Môi-se đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai-cập, 46. lúc họ còn ở bên kia sông Giô-đanh, trong thung lũng đối diện Bết Phê-ô. Đất nầy thuộc Si-hôn, vua của dân A-mô-rít, là người đã trị vì tại Hết-bôn và bị Môi-se cùng dân Y-sơ-ra-ên đánh bại khi họ ra khỏi Ai-cập. 47. HỌ đã chiếm hữu xứ sở của ông và xứ sở của Óc, vua Ba-san. Đó là hai vua A-mô-rít sống ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc. 48. Vùng nầy kéo dài từ A-rô-e, trên bờ sông Ạt-nôn cho đến núi Si-ri-ôn, tức là Hẹt-môn, 49. gồm cả vùng cao nguyên A-ra-ba ở bên kia sông Giô-đanh, về phía đông, cho đến Biển A-ra-ba, dưới chân núi Phích-ga

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lịnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. 2. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.

3. Nhân dịp của Ba-anh-Phê-o, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo Ba-anh-Phê-o. 4. Còn các ngươi, là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. 5. Nầy đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. 6. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai! 7. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? 8. Lại, há có nước lớn nào có những mạng lịnh và luật lệ công bình như cả luật pháp nầy, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng?

9. Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi. 10. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. 11. Vậy, các ngươi lại gần và đứng dưới núi. Vả, núi cả lửa cháy cho đến tận trời; có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. 12. Từ trong lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi; các ngươi nghe một tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào; chỉ nghe một tiếng mà thôi. 13. Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là mười điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép mười điều răn ấy trên hai bảng đá.

14. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ, để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy.

15. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp; 16. e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, 17. hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, 18. hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất; 19. lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng. 20. Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia, là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. 21. Đoạn, Đức Giê-hô-va, vì cớ các ngươi, nổi giận cùng ta, có thề rằng ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh, và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. 22. Vì ta phải chết trong xứ nầy, không đi ngang qua sông Giô-đanh được; nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. 23. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; 24. vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà.

25. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu, mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, 26. thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội, và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. 27. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào; 28. ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. 29. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. 30. Khi ngươi bị gian nan, và các việc nầy xảy đến cho ngươi, bấy giờ trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và vâng theo tiếng Ngài. 31. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu; cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi.

32. Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, tự góc trời nầy đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? 33. tức là: há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe, mà vẫn còn sống chăng? 34. hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, dưới mắt mình chăng? 35. Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó, để nhìn biết rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. 36. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi; trên đất Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài, và từ trong lửa ngươi có nghe lời Ngài phán ra. 37. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy, và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 38. đặng đuổi khỏi trước mặt người những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó, và ban cho làm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngày nay. 39. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác.

40. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi.

41. Môi-se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, 42. để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình, mà không có ghét trước, được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành nầy, và được sống. 43. Ấy là Bết-se nơi rừng vắng, trong xứ đồng bằng, để cho người Ru-bên; Ra-mốt nơi Ga-la-át, để cho người Gát, và Gô-lan nơi Ba-san, để cho người Ma-na-se.

44. Nầy là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 45. Nầy là chứng cớ, mạng lịnh, và luật lệ mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, 46. ở bên kia sông Giô-đanh, trong trũng đối ngang Bết-Phê-o, tại xứ Si-hôn, vua dân A-mô-rít, ở Hết-bôn, mà Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 47. Dân Y-sơ-ra-ên chiếm xứ người luôn với xứ Óc, vua Ba-san, là hai vua dân A-mô-rít, ở tại bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, từ A-rô-e 48. trên bờ khe Ạt-nôn, cho đến núi Si-ri-ôn, nghĩa là Hẹt-môn, 49. và toàn đồng bằng bên kia sông Giô-đanh, về phía đông cho đến biển của đồng bằng, dưới triền núi Phích-ga.

Bản Dịch 2011

Phải Vâng Lời CHÚA

1 Bây giờ hỡi I-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe những luật lệ và mạng lịnh mà tôi sẽ chỉ dạy anh chị em hầu vâng giữ lấy, để anh chị em được sống và vào chiếm lấy xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, ban cho anh chị em. 2 Anh chị em chớ thêm điều gì vào những gì tôi truyền cho anh chị em và cũng không được bớt điều chi, nhưng hãy vâng giữ những điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà tôi truyền cho anh chị em. 3 Chính mắt anh chị em đã thấy những gì CHÚA đã làm đối với Ba-anh Pê-ô, thể nào CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã tiêu diệt khỏi anh chị em những kẻ đi theo Ba-anh Pê-ô, 4 trong khi những ai trung thành với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, thì vẫn còn được sống đến ngày nay.

5 Hãy xem, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi, đã truyền cho tôi thể nào, bây giờ tôi dạy lại cho anh chị em những luật lệ và mạng lịnh đó thể ấy, để anh chị em vâng giữ trong xứ mà anh chị em sắp sửa vào chiếm lấy. 6 Anh chị em hãy vâng giữ chúng một cách cẩn thận, vì điều ấy sẽ chứng tỏ sự khôn ngoan và khả năng phân biệt của anh chị em trước mặt các dân, những kẻ mà khi được nghe những luật lệ này sẽ phải buột miệng nói, ‘Quả thật, dân ấy là một dân khôn ngoan và thông sáng!’ 7 Vì có dân nào nước nào mà có một vị thần gần gũi với mình như CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Ngài chăng? 8 Hoặc có một cường quốc nào mà có những luật lệ và mạng lịnh thể hiện công lý như toàn bộ luật pháp mà tôi trình ra trước mặt anh chị em ngày nay chăng?

9 Vậy hãy coi chừng và cẩn thận giữ lấy mình; suốt đời anh chị em, đừng để những gì chính mắt anh chị em đã thấy rời khỏi lòng mình. Hãy dạy cho con cái mình và cháu chắt mình biết những điều ấy. 10 Hãy nhớ đã có lần anh chị em đứng trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại Hô-rếp khi CHÚA nói với tôi, ‘Hãy tập họp dân lại cho Ta, để Ta cho chúng nghe những lời Ta, hầu chúng học biết kính sợ Ta trọn những ngày chúng sống trên đất và dạy con cháu chúng cũng làm như vậy.’ 11 Anh chị em đã đến gần và đã đứng tại chân núi, trong khi trên đỉnh lửa phụt lên đến tận trời và mây đen phủ giăng mù mịt. 12 Rồi từ trong ngọn lửa, CHÚA phán với anh chị em. Anh chị em đã nghe tiếng nói nhưng không thấy hình dáng nào, chỉ có tiếng nói mà thôi. 13 Ngài đã phán với anh chị em giao ước của Ngài mà Ngài đã truyền cho anh chị em phải vâng giữ, đó là mười điều răn mà Ngài đã viết vào hai bảng đá. 14 CHÚA cũng đã truyền cho tôi lúc đó rằng tôi phải dạy anh chị em những luật lệ và mạng lịnh, để anh chị em vâng giữ khi vào trong xứ mà anh chị em sắp đi qua và chiếm lấy.

15 Vậy hãy nhớ kỹ rằng khi CHÚA từ trong ngọn lửa phán với anh chị em tại Hô-rếp, anh chị em không thấy hình ảnh nào của Ngài. Thế thì hãy coi chừng và cẩn thận giữ lấy mình, 16 hầu anh chị em sẽ không sa đọa, mà làm cho mình những hình tượng của bất cứ hình dạng người nào, hình dạng của người nam hay người nữ, 17 hoặc hình dạng của bất cứ thú vật nào trên đất, hình dạng của bất cứ loài chim nào bay trên trời, 18 hình dạng của bất cứ loài bò sát nào bò trên mặt đất, hình dạng của bất cứ loài cá nào bơi lội trong nước dưới mặt đất để thờ.

19 Khi anh chị em nhìn lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức mọi thiên thể trên trời, thì chớ để mình bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ sai lạc mà sụp xuống thờ lạy chúng và phục vụ chúng, tức những thứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã sắp đặt chúng đâu vào đó trong không gian cho mọi người ở dưới trời. 20 Nhưng CHÚA đã nhận lấy anh chị em và đem anh chị em ra khỏi lò nung sắt thép, tức ra khỏi Ai-cập, để anh chị em trở thành một dân làm cơ nghiệp riêng của Ngài như hiện nay.

21 Vì anh chị em mà CHÚA đã giận tôi; Ngài đã thề rằng tôi sẽ không được đi qua Sông Giô-đanh, và tôi sẽ không được vào xứ tốt tươi màu mỡ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban cho anh chị em làm sản nghiệp. 22 Nhưng tôi sẽ qua đời trong xứ này, mà không được đi qua bên kia Sông Giô-đanh; còn anh chị em sẽ đi qua bên đó mà chiếm lấy xứ sở tốt tươi màu mỡ ấy làm sản nghiệp. 23 Vậy khá cẩn thận và chớ quên giao ước mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã lập với anh chị em; và chớ làm cho anh chị em hình tượng của bất cứ vật nào mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cấm. 24 Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, là ngọn lửa hay thiêu đốt, một Vị Thần ghen tương.

25 Khi anh chị em có con, có cháu, và được ổn định trong xứ ấy rồi, nếu anh chị em hành động một cách sa đọa mà làm cho mình hình tượng của bất cứ vật gì –làm như thế tức là làm điều ác trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và chọc giận Ngài– 26 thì ngày nay tôi gọi trời và đất làm chứng để nghịch lại anh chị em rằng anh chị em sẽ sớm bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi xứ mà anh chị em sắp sửa qua Sông Giô-đanh chiếm lấy. Anh chị em sẽ không sống lâu trong xứ ấy, nhưng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. 27 CHÚA sẽ phân tán anh chị em ra giữa các dân; chỉ một số ít người của anh chị em sẽ sót lại giữa các dân mà CHÚA sẽ đưa anh chị em đến sống. 28 Ở đó anh chị em sẽ phụng sự các thần khác do bàn tay loài người làm ra. Ðó là những thứ bằng gỗ và bằng đá, những thứ không thấy, không nghe, không ăn, và không ngửi. 29 Từ những nơi đó anh chị em sẽ trở lại tìm kiếm CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và anh chị em sẽ tìm được Ngài nếu anh chị em tìm kiếm Ngài hết lòng và hết linh hồn mình. 30 Trong cơn cùng khốn, tức khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh chị em trong tương lai, anh chị em sẽ quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và nghe theo Ngài. 31 Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, là Ðức Chúa Trời hay thương xót; Ngài sẽ không bỏ hẳn anh chị em và cũng không tuyệt diệt anh chị em; Ngài sẽ không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em.

32 Anh chị em thử hỏi xem, từ những thời xa xưa trước kia, những thời trước anh chị em, kể từ khi Ðức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, cho đến bây giờ, hãy hỏi xem từ chân trời này đến chân trời kia đã có việc gì lớn lao vĩ đại như thế này, hoặc đã có điều gì tương tự như thế, từng xảy ra hay được nghe nói đến chăng? 33 Có dân tộc nào đã từng nghe tiếng của Ðức Chúa Trời từ trong ngọn lửa phán ra như anh chị em đã nghe, mà còn sống chăng? 34 Hay có vị thần nào đã nỗ lực đi và lấy cho mình một quốc gia từ trong một quốc gia khác, bằng cách dùng những cuộc đọ sức, bằng những dấu kỳ và phép lạ, bằng chiến trận, bằng tay quyền năng và cánh tay vung thẳng ra, và bằng những việc kinh hoàng, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho anh chị em trước mắt anh chị em khi ở Ai-cập chăng? 35 Những việc ấy đã được bày tỏ cho anh chị em thấy, để anh chị em nhận biết rằng CHÚA chính là Ðức Chúa Trời; ngoài Ngài ra không có thần nào khác. 36 Từ trời Ngài đã cho anh chị em nghe tiếng Ngài để nghiêm dạy anh chị em; dưới đất Ngài đã cho anh chị em thấy ngọn lửa lớn của Ngài, và anh chị em đã nghe được tiếng Ngài từ trong ngọn lửa phán ra. 37 Số là Ngài đã thương yêu tổ tiên anh chị em, nên Ngài đã chọn dòng dõi họ. Ngài đã đích thân hiện diện và dùng quyền năng lớn lao của Ngài để đem anh chị em ra khỏi Ai-cập, 38 đuổi các dân tộc lớn và mạnh hơn anh chị em phải bỏ đi trước mặt anh chị em, rồi đem anh chị em vào và ban xứ sở của họ cho anh chị em làm sản nghiệp như ngày nay.

39 Vậy hôm nay anh chị em khá nhận biết và ghi tạc vào lòng điều này: CHÚA là Ðức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này; không có thần nào khác. 40 Hãy vâng giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, để anh chị em và con cháu anh chị em được phước, hầu anh chị em sẽ ở lâu dài trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em vĩnh viễn.”

Các Thành Ẩn Náu Phía Ðông Sông Giô-đanh

41 Bấy giờ Môi-se biệt riêng ra ba thành ở phía đông Sông Giô-đanh, 42 để những kẻ ngộ sát có thể chạy đến đó ẩn náu, tức những kẻ lỡ tay làm chết người khác, mà hai người trước đó không hề có thù hiềm gì với nhau; kẻ ngộ sát có thể chạy đến trú ẩn trong các thành ấy và được để cho sống. 43 Ðó là Thành Bê-xê trong đồng hoang ở miền đồng bằng dành cho chi tộc Ru-bên, Thành Ra-mốt ở Ghi-lê-át dành cho chi tộc Gát, và Thành Gô-lan ở Ba-san dành cho chi tộc Ma-na-se.

Diễn Văn Thứ Nhì của Môi-se

Phần Mở Ðầu

44 Ðây là những luật pháp mà Môi-se đã trình ra trước dân I-sơ-ra-ên. 45 Ðây là những chứng ngôn, những luật lệ, và những mạng lịnh mà Môi-se đã nói với dân I-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai-cập, 46 lúc họ ở bên kia Sông Giô-đanh, trong thung lũng đối ngang Bết Pê-ô, trong lãnh thổ của Vua Si-hôn người A-mô-ri trị vì tại Hếch-bôn, vị vua mà Môi-se và dân I-sơ-ra-ên đã đánh bại khi họ ra khỏi Ai-cập. 47 Họ chiếm lấy xứ sở của ông và xứ sở của Vua Óc ở Ba-san, hai vua dân A-mô-ri ở phía đông Sông Giô-đanh: 48 từ A-rô-e, tức bên bờ Suối Ạc-nôn chạy dài đến Núi Si-ri-ôn, tức Núi Hẹt-môn, 49 cùng tất cả miền A-ra-ba ở phía đông Sông Giô-đanh chạy dài đến Biển A-ra-ba dưới chân Núi Pít-ga.

Tài Liệu