Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các ngươi thấy bò hay chiên của anh em các ngươi đi lạc, thì đừng làm ngơ, nhưng chắc chắn phải dẫn chúng về cho anh em của các ngươi. 2. Nếu anh em của các ngươi không ở gần các ngươi, hoặc các ngươi không biết người đó, thì hãy dẫn con vật về nhà của mình cho đến khi anh em của các ngươi đến tìm, và các ngươi hãy trả lại cho người đó. 3. Các ngươi cũng phải làm như vậy cho lừa; các ngươi cũng phải làm như vậy cho y phục; và tương tự, các ngươi cũng phải làm như vậy cho bất cứ vật gì mà anh em của các ngươi đã đánh mất mà các ngươi thấy - đừng làm ngơ.

4. Nếu các ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình ngã trên đường thì đừng làm ngơ, nhưng nhất định phải giúp nó đứng dậy.

5. Nữ giới không được mặc quần áo của nam giới, nam giới cũng không được mặc quần áo của nữ giới, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ghê tởm tất cả những người làm những điều đó.

6. Khi đi đường, nếu các ngươi gặp trên cây hay dưới đất một tổ chim, có chim mẹ đang ủ chim con hay ấp trứng, thì các ngươi không được lấy cả trứng, hoặc chim con, cùng với chim mẹ. 7. Các ngươi có thể bắt cho mình chim con, nhưng phải thả chim mẹ - để các ngươi sẽ được phước và sống lâu.

8. Khi các ngươi xây nhà mới, các ngươi hãy làm lan can chung quanh mái nhà, để gia đình của các ngươi không vướng vào tội làm đổ huyết, nếu có người rơi từ mái nhà xuống.

9. Đừng gieo hai loại hạt giống trong vườn nho. Đừng để hoa lợi từ cả hạt giống đã gieo, lẫn vườn nho đều bị ô uế.

10. Đừng cày chung một con bò với một con lừa.

11. Đừng mặc vải dệt bằng vải gai pha với lông chiên.

12. Hãy kết những cái tua vào bốn chéo áo choàng mà các ngươi mặc.

13. Nếu một người cưới vợ, đến gần gũi với nàng, rồi sau đó lại ghét bỏ, 14. vu cáo chuyện xấu xa bôi nhọ danh dự của nàng rằng: Tôi đã cưới người nữ nầy, nhưng khi đến với nàng, tôi khám phá rằng nàng không phải là một trinh nữ. 15. Cha mẹ của cô gái sẽ đem những bằng chứng về trinh tiết của cô gái trình cho các trưởng lão tại cổng thành. 16. Cha của cô gái sẽ nói với các trưởng lão: "Tôi đã gả con gái của tôi cho người nầy làm vợ, nhưng anh ta ghét bỏ nó. 17. Bây giờ anh ta vu khống chuyện xấu xa cho nàng, và nói rằng tôi không thấy con gái của ông còn trinh. Nhưng đây là bằng chứng về trinh tiết của nàng." Họ sẽ trải mảnh vải ra trước mặt các trưởng lão của thành. 18. Các trưởng lão trong thành sẽ bắt người chồng, rồi trừng phạt người đó. 19. Họ sẽ bắt người đó nộp một trăm siếc-lơ bạc và sẽ trao số bạc đó cho cha của cô gái, bởi vì người đó đã bêu xấu danh dự của một trinh nữ Y-sơ-ra-ên. Nàng sẽ tiếp tục làm vợ của người đó. Suốt đời người đó không được ly dị nàng.

20. Tuy nhiên, nếu điều này là thật, bởi vì không tìm được bằng cớ chứng tỏ cô gái còn trinh, 21. họ sẽ dẫn cô gái đến cửa nhà cha của nàng, rồi dân trong thành sẽ ném đá nàng cho chết, bởi vì nàng đã làm điều đồi bại trong Y-sơ-ra-ên, vì đã phạm tội tà dâm khi còn trong nhà cha của mình. Các ngươi phải diệt trừ việc xấu xa khỏi giữa các ngươi.

22. Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm với vợ của người khác, thì cả hai - người đàn ông nằm với người đàn bà, và người đàn bà - đều phải chết. Các ngươi phải diệt trừ chuyện xấu xa khỏi Y-sơ-ra-ên.

23. Nếu một trinh nữ đã đính hôn với một người, nhưng có một người đàn ông khác gặp nàng trong thành, rồi nằm với nàng. 24. Các ngươi phải dẫn cả hai người đến cổng thành rồi ném đá họ cho đến chết. Trong trường hợp nầy, cô gái có tội bởi vì đã không kêu cứu dù đang ở trong thành. Trong trường hợp nầy, người đàn ông có tội vì đã làm nhục vợ của người lân cận mình. Các ngươi phải diệt trừ chuyện xấu xa khỏi giữa các ngươi.

25. Nhưng nếu người đàn ông gặp cô gái đã đính hôn ở ngoài đồng, cưỡng bức nàng, rồi người đàn ông nằm với nàng, thì chỉ có người đàn ông đã nằm với nàng phải chết. 26. Các ngươi không được làm gì với cô gái đó bởi vì nàng không phạm tội đáng chết. Trường hợp nầy cũng tương tự như trường hợp một người tấn công rồi giết người lân cận của mình, 27. bởi vì người đàn ông nầy gặp cô gái ngoài đồng, cô gái đính hôn đã la lên nhưng không ai giải cứu nàng.

28. Nếu một người đàn ông gặp một trinh nữ chưa đính hôn, bắt giữ nàng rồi nằm với nàng, và bị bắt quả tang. 29. Người đàn ông đã nằm với nàng phải nộp cho cha của cô gái năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nàng sẽ là vợ của người đó, bởi vì người đó đã làm nhục nàng. Suốt đời người đó không được phép ly dị nàng.

30. Không ai được lấy vợ lẽ của cha, cũng không được lột áo của cha mình.

Bản Dịch 1925

1. Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. 2. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bấy giờ, phải trả nó lại cho. 3. Ngươi làm như vậy cho con lừa, áo xống hay là mọi vật chi của anh em ngươi mất, mà ngươi xí được; chớ làm bộ không thấy. 4. Nếu ngươi thấy lừa hay bò của anh em mình té trên đường, chớ làm bộ không thấy; khá đỡ nó đứng dậy.

5. Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

6. Khi ngươi gặp ngoài đường, hoặc ở trên cây, hoặc ở dưới đất, một ổ chim với con hay là trứng, mẹ đang ấp con hay là trứng, thì chớ bắt chim mẹ luôn với chim con. 7. Phải để cho chim mẹ đi, bắt con cho phần mình, để ngươi được phước và sống lâu.

8. Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu lơn nơi mái nhà, kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng.

9. Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con giâm, e hết thảy hoặc con giâm ngươi đã trồng, hay là hoa lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thánh.

10. Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa.

11. Chớ mặc bằng vải pha lộn, lông chiên và gai với nhau.

12. Ngươi phải kết tua nơi bốn chéo áo choàng của mình mặc.

13. Khi một người nam đã cưới vợ, ăn ở cùng nàng, rồi sau lại ghét đi, 14. phao cho những chuyện khiến nàng mất danh giá, và gièm siểm nàng, mà rằng: Tôi có lấy người nữ đó, khi đã đến gần, thấy không còn đồng trinh, 15. bấy giờ, cha mẹ của người gái đó sẽ lấy và bày ra những dấu đồng trinh của nàng trước mặt các trưởng lão thành đó, tại nơi cửa thành. 16. Người cha của người gái sẽ nói cùng các trưởng lão rằng: Tôi có gả con gái tôi cho người nầy làm vợ, mà người lại ghét nó: 17. nầy người phao những chuyện gây cho nó mất danh giá, mà rằng: Tôi không thấy con gái ông còn đồng trinh. Vả, nầy là các dấu về sự đồng trinh của con gái tôi. Rồi cha mẹ sẽ trải áo xống nàng trước mặt các trưởng lão của thành đó. 18. Bấy giờ, các trưởng lão thành đó sẽ bắt người chồng mà đánh phạt, 19. và bởi vì có gièm siểm một người đồng trinh của Y-sơ-ra-ên, nên sẽ bắt vạ người một trăm siếc-lơ bạc, và giao cho cha người gái. Nàng sẽ làm vợ người, và người chẳng phép đuổi nàng đi ngày nào người còn sống. 20. Nhưng nếu chuyện người nói là thật, nàng chẳng phải đồng trinh, 21. thì các trưởng lão phải dẫn nàng ra đến cửa nhà cha nàng, bá tánh của thành ấy sẽ lấy đá ném cho nàng chết, vì nàng có phạm tội gian ác tại Y-sơ-ra-ên, mà hành dâm trong nhà cha mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy.

22. Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Y-sơ-ra-ên là như vậy.

23. Khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, 24. thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. 25. Nhưng nếu người nam gặp con gái hứa gả tại trong đồng ruộng, hành hung nằm với nàng, thì chỉ người nam phải chết một mình mà thôi; 26. chớ làm điều chi cho con gái trẻ đó, vì nàng không có phạm tội đáng chết. Việc nầy giống như sự một người dấy lên cùng kẻ lân cận mình và giết người đi; 27. vì người nam gặp con gái trẻ đã hứa gả đó ở ngoài đồng: nàng có thế la lên, mà không ai giải cứu.

28. Nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh, chưa hứa gả, bắt nàng nằm cùng, mà người ta gặp tại trận, 29. thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng năm mươi siếc-lơ bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào, thì chẳng được phép đuổi nàng đi.

30. Chẳng ai nên lấy vợ kế của cha mình, cũng đừng dở vạt áo của cha mình.

Bản Dịch 2011

Lòng Nhân Ðạo và Các Luật Linh Tinh

1 Khi anh chị em thấy bò hay chiên của người khác đi lạc, chớ làm ngơ mà bỏ mặc, nhưng anh chị em phải dẫn chúng về cho chủ của chúng. 2 Nếu chủ của chúng không ở gần anh chị em hay anh chị em không biết chủ của chúng là ai, anh chị em có thể dẫn chúng về nhà mình. Chúng sẽ ở với anh chị em cho đến khi chủ của chúng đến nhận lại; bấy giờ anh chị em sẽ trao chúng lại cho chủ của chúng. 3 Anh chị em hãy làm như vậy đối với lừa của người khác. Anh chị em hãy làm như vậy đối với áo quần của người khác. Anh chị em hãy làm như vậy đối với bất cứ vật gì của người khác bị mất mà anh chị em gặp phải. Anh chị em chớ làm ngơ mà bỏ mặc.

4 Khi anh chị em thấy lừa hay bò của người khác bị rơi xuống vực thẳm bên đường, anh chị em chớ làm ngơ mà bỏ mặc; anh chị em phải giúp chủ của nó đem nó lên.

5 Nữ giới chớ mặc quần áo của nam giới, nam giới cũng chớ mặc quần áo của nữ giới, vì ai làm những việc như thế đều trở thành gớm ghiếc đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

6 Nếu anh chị em gặp một tổ chim trên cây hay trên mặt đất, trong đó có các chim con hay các trứng và chim mẹ đang ấp các chim con hay đang ấp trứng, anh chị em không được bắt chim mẹ luôn với các chim con. 7 Hãy để chim mẹ bay đi và chỉ được bắt các chim con, hầu mọi sự sẽ tốt đẹp đối với anh chị em và anh chị em có thể sống lâu.

8 Khi anh chị em cất một căn nhà mới, anh chị em hãy làm lan can chung quanh mái nhà, để không ai sẽ từ mái nhà té xuống và bị đổ máu ở nhà anh chị em.

9 Anh chị em chớ trồng trong vườn nho mình hai loại cây, nếu không hoa quả của cả vườn đều sẽ trở nên không thuần khiết, không thuần khiết cho loại cây trái thứ hai mà anh chị em trồng vào vườn đó và cho trái của các cây nho nữa.

10 Anh chị em chớ cày bằng một con bò và một con lừa chung một ách.

11 Anh chị em chớ mặc áo quần làm bằng lông thú dệt chung với sợi vải gai.

12 Anh chị em hãy làm các tua ở bốn góc áo choàng của mình mặc.

Luật về Việc Xâm Phạm Tiết Hạnh của Phụ Nữ

13 Nếu có người nam nào cưới một người nữ, nhưng sau khi đến với nàng, người ấy đâm ra ghét nàng, 14 thậm chí còn kiếm chuyện nói xấu nàng, và vu khống nàng rằng, ‘Tôi đã cưới người nữ này, nhưng khi gần gũi nàng, tôi không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ nàng còn trinh.’ 15 Bấy giờ cha và mẹ của người thiếu nữ ấy sẽ trình bằng chứng về sự trinh tiết của con gái mình cho các trưởng lão ở cổng thành. 16 Người cha của người thiếu nữ sẽ nói với các trưởng lão, ‘Tôi đã gả con gái tôi cho cậu này, nhưng cậu ấy đã không thương nó, 17 và này, cậu ấy còn kiếm chuyện làm nhục con gái chúng tôi rằng, “Tôi không thấy dấu vết gì chứng tỏ con gái của ông bà còn trinh.” Nhưng đây là dấu vết chứng tỏ sự trinh tiết của con gái chúng tôi.’ Bấy giờ họ sẽ trải tấm vải ra trước mặt các trưởng lão trong thành. 18 Các trưởng lão của thành đó sẽ bắt chàng thanh niên ấy và trách mắng hắn. 19 Họ sẽ phạt hắn một trăm thỏi bạc, và trao số bạc đó cho cha người thiếu nữ, bởi vì hắn đã vu khống một trinh nữ của I-sơ-ra-ên. Người thiếu nữ ấy sẽ tiếp tục làm vợ hắn. Hễ ngày nào hắn còn sống, hắn không được phép ly dị nàng.

20 Ngược lại nếu lời cáo buộc ấy là thật, nếu người ta không tìm thấy dấu vết gì chứng tỏ người thiếu nữ ấy còn trinh, 21 họ sẽ đem người thiếu nữ ấy ra khỏi cửa nhà cha nó, và những người trong thành sẽ ném đá cho nó chết, vì nó đã phạm một điều ô nhục trong I-sơ-ra-ên qua quan hệ tình dục bừa bãi như một gái điếm trong nhà cha nó. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em.

22 Nếu một người đàn ông bị bắt quả tang ăn nằm với vợ của người khác, cả hai người phải chết, tức người đàn ông đã ăn nằm với người đàn bà và người đàn bà đó. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi I-sơ-ra-ên.

23 Nếu một thiếu nữ còn trinh đã đính hôn với một người đàn ông, và một người đàn ông khác gặp nàng trong thành và nằm với nàng, 24 anh chị em hãy đem cả hai người ấy đến cổng thành đó, rồi ném đá chúng cho chết; người thiếu nữ vì ở trong thành mà đã không la lên kêu cứu, và người đàn ông vì hắn đã xâm phạm tiết hạnh của vợ người khác. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em.

25 Nhưng nếu một người đàn ông gặp một thiếu nữ đã đính hôn ở ngoài đồng, và hắn dùng vũ lực bắt nàng và hãm hiếp nàng, thì chỉ người đàn ông hãm hiếp nàng phải chết. 26 Anh chị em chớ làm gì với người thiếu nữ đó. Người thiếu nữ đó đã không phạm tội gì đáng bị phạt, vì trường hợp này cũng giống như một kẻ xông vào nhà người khác và sát nhân, 27 bởi hắn đã gặp nàng ở ngoài đồng, và người thiếu nữ đã đính hôn có lẽ đã la lên kêu cứu, nhưng không ai giải cứu nàng.

28 Nếu một người nam gặp một trinh nữ chưa đính hôn với ai, nếu hắn bắt lấy nàng và ăn nằm với nàng, rồi cả hai bị bắt quả tang, 29 thì người nam đã ăn nằm với nàng phải nộp năm mươi thỏi bạc cho cha nàng, và nàng sẽ trở thành vợ hắn; vì hắn đã xúc phạm đến tiết hạnh của nàng; hễ ngày nào hắn còn sống, hắn không được phép ly dị nàng.

30 Một người nam không được cưới vợ lẽ của cha mình, vì như thế là xúc phạm đến người chia sẻ chăn gối với cha nó.

Tài Liệu