Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi
  • Lời: A. B. Smith & J. W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson & Alfred Smith, 1958
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi
1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi ta
Màn đêm hư vong ô tội kinh khiếp
Tìm tôi Jêsus dắt đưa theo đường thánh
Cứu tôi khỏi nơi hư hoại tử vong.
Điệp Khúc:
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng
Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời
Đến muôn đời quên bao đau thương
Bao chông gai trần gian thuở xưa
Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước
Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng
Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.
2. Từ nay tâm linh thỏa vui an bình thay
Ngài ban cho thêm tinh thần tươi mới
Dìu tôi trong nơi cỏ xanh bên dòng suối
Chúa luôn xót thương bao bọc chăm nom.
3. Dầu khi chân tôi bước đi trên hiểm nguy
Ngài đi bên tôi linh quang nâng đỡ
Đời tôi vươn lên với bao hy vọng mới
Áng mây tối tăm ô tội tiêu tan.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo