Niềm Vui Cho Nhân Loại

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Niềm Vui Cho Nhân Loại
  • Lời: Hugo Jungst
  • Nhạc: Giai điệu Đức Quốc
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Niềm Vui Cho Nhân Loại
1. Chúa giáng sinh rồi người ơi mau đến
Cúi xuống tôn thờ thành tâm cung kính
Phước thay, quý thay!
Chúa giáng sinh
Niềm vui lớn, niềm vui mới.
Điệp Khúc:
Chúa giáng sinh vinh quang khắp trời cao
Chúa đến cho nhân gian hưởng bình an.
2. Hứa ngôn xa xưa thuật ra hôm nay
Thánh kinh phô bày nguồn ơn phước lớn
Ở trong chúng ta
Đấng Mê-si thật vinh hiển, thật cao quý!
3. Đến Bết-lê-hem tìm xem Con Thánh
Đã sinh ra tại chuồng chiên tăm tối
Hãy mau đến xem Chúa Jêsus thật khiêm tốn
Thật tươi thắm!
4. Chúa ban cho đời quà tặng vô giá
Hãu mau tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa
Chúc tôn Jêsus mới giáng sinh
Quà cao quý quà vô giá.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo