Như Con Chiên Đi Lạc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:13, ngày 11 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Như Con Chiên Đi Lạc *Lời: Fio Price *Nhạc: Fio Price *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==Lời …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Như Con Chiên Đi Lạc
  • Lời: Fio Price
  • Nhạc: Fio Price
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Như Con Chiên Đi Lạc
1. Thật tôi như con chiên non cách xa đàn
Lạc loài nơi hoang vu chân bước lang thang
Tuyệt vọng khóc giữa bóng tối Chúa Jêsus đi tìm tôi
Cứu tôi về sưởi ấm trái tim lẻ loi.
Điệp Khúc:
Thật tôi như con chiên đi cách xa nhà Chúa
Thậ tôi như con chiên hư mất trong rừng rú
Được Thiên Chúa đoái tới, cất tiếng yêu thương gọi tôi
Đem đứa con xa lạc nhà Cha trở về.
Đem dứa con quay về nhà Cha yên vui.
2. Về nhà Cha ôi nơi sung sướng êm đềm
Về nhà Cha, ôi nơi yên nghỉ thiêng liêng
Đoạn tuyệt hết với dĩ vãng kiếp lang thang thôi dừng chân
Bước vô nhà sống với Chúa trong bình an.

Tài Liệu Tham Khảo