Nhìn Xem Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nhìn Xem Jêsus
  • Lời: Yvonne Smith
  • Nhạc: Harold Lowden
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nhìn Xem Jêsus
1. Khi cuộc sống chìm sâu trong ô tội
Không ánh dương dẫn soi đường bước
Bao lời thánh còn đâu vang trong lòng
Mở đôi mắt nhìn xem thế gian.
Điệp Khúc:
Hãy nghe tiếng Jêsus hằng nhủ khuyên
Nhìn xem Chúa bước đi nào sai
Đi cùng Chúa dẫu khi chung quanh mình
Không tiếng hát ngợi ca Jêsus.
2. Khi đời sống trần gian vây quanh ta
Không phút nào tương giao cùng Chúa
Nên dành ít thời gian nơi chân Ngài
Yên vui ngắm hào quang sáng soi.
3. Khi lòng khát khao đắm say ô trần
Không phút giây lắng nghe lời Chúa
Vui trần thế nào đem cho ta gì
Sầu thương tiếc và tội vấn vương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo