Khác biệt giữa các bản “Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
 
*Tựa đề:  Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
 
 
*Lời: John W. Peterson
 
*Lời: John W. Peterson
 
 
*Nhạc: John W. Peterson
 
*Nhạc: John W. Peterson
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông'''
 
:'''Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông'''
 
 
:1.  Nhà tôi đó! Có hoa ngát hương nồng
 
:1.  Nhà tôi đó! Có hoa ngát hương nồng
 
:Nhà tôi đó! Bên kia bờ sông
 
:Nhà tôi đó! Bên kia bờ sông
 
:Nhà tôi đó! Sớm mai nắng tươi hồng
 
:Nhà tôi đó! Sớm mai nắng tươi hồng
 
:Có tiếng ca dịu êm ru lòng.
 
:Có tiếng ca dịu êm ru lòng.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Bên kia sông sáng lên căn nhà tôi
 
:Bên kia sông sáng lên căn nhà tôi
Dòng 29: Dòng 17:
 
:Bên kia sông, Chúa đang mong chờ tôi
 
:Bên kia sông, Chúa đang mong chờ tôi
 
: Đón rước tôi về vui muôn đời.
 
: Đón rước tôi về vui muôn đời.
 
 
:2.  Trần gian đó! Tiếng than khóc vang dội
 
:2.  Trần gian đó! Tiếng than khóc vang dội
 
:Trần gian đó! Nước mắt thường rơi
 
:Trần gian đó! Nước mắt thường rơi
 
:Trần gian đó! Nhắc tôi nhớ bao người
 
:Trần gian đó! Nhắc tôi nhớ bao người
 
:Thiếu đức tin còn đang xa vời.
 
:Thiếu đức tin còn đang xa vời.
 
 
:3.  Đời tôi đó! Thức canh với trông đợi
 
:3.  Đời tôi đó! Thức canh với trông đợi
 
: Đời tôi đó! Sóng gió mà vui
 
: Đời tôi đó! Sóng gió mà vui
 
: Đời tôi đó! Khó khăn vẫn tươi cười
 
: Đời tôi đó! Khó khăn vẫn tươi cười
 
:Hướng bước chân về quê hương trời.
 
:Hướng bước chân về quê hương trời.
 
 
:4.  Về nơi đó! Hưởng ơn phước thiên đàng
 
:4.  Về nơi đó! Hưởng ơn phước thiên đàng
 
:Về nơi đó! Khi công việc xong
 
:Về nơi đó! Khi công việc xong
 
:Về nơi đó! Có yêu mến ru lòng
 
:Về nơi đó! Có yêu mến ru lòng
 
:Có Jêsus bình an vô lòng.
 
:Có Jêsus bình an vô lòng.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/846.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/846.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 846
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 846
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:52, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
1. Nhà tôi đó! Có hoa ngát hương nồng
Nhà tôi đó! Bên kia bờ sông
Nhà tôi đó! Sớm mai nắng tươi hồng
Có tiếng ca dịu êm ru lòng.
Điệp Khúc:
Bên kia sông sáng lên căn nhà tôi
Nơi yêu thương ấm êm tim người
Bên kia sông, Chúa đang mong chờ tôi
Đón rước tôi về vui muôn đời.
2. Trần gian đó! Tiếng than khóc vang dội
Trần gian đó! Nước mắt thường rơi
Trần gian đó! Nhắc tôi nhớ bao người
Thiếu đức tin còn đang xa vời.
3. Đời tôi đó! Thức canh với trông đợi
Đời tôi đó! Sóng gió mà vui
Đời tôi đó! Khó khăn vẫn tươi cười
Hướng bước chân về quê hương trời.
4. Về nơi đó! Hưởng ơn phước thiên đàng
Về nơi đó! Khi công việc xong
Về nơi đó! Có yêu mến ru lòng
Có Jêsus bình an vô lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo