Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Tôi Được Đổi Mới
  • Lời: Ira B. Wilson
  • Nhạc: George S. Schuler
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Tôi Được Đổi Mới
1. Muôn người mang gánh khổ đau rên siết đêm ngày
Tràn lan khắp lối trên thế gian
Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm
Dẹp tan bao mối lo khóc than.
Điệp Khúc:
Nguyện tôi được đổi mới
Hạnh phước cho muôn người
Qua nếp sống tôi, Jêsus vinh quang
Lòng mong được đổi mới
Lạy Jêsus yêu quý
Nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.
2. Đem tình yêu Chúa Jêsus truyền bá cho đời
Và quyền năng thoát ách Sa-tan
Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta
Và qua nếp sống mới trong ta.
3. Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài
Và yêu như Chúa đã yêu ta
Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn
Thành tâm cho đến vô thiên cung.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo