Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
  • Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
  • Nhạc: Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu
Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu
Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền
Kết ước yêu nhau trọn đời
Xương thịt do Chúa liên hiệp tri tri
Yêu mến trăm năm trọn nghì
Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời
Vinh hiển Chúa Cha đời đời.
2. Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng
Vui có Chúa Con dự cùng
Tiệc mừng cùng nhau chung hưởng ơn hồng
Ai nấy thỏa vui trong lòng
Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây
Ban phước cho đôi bạn này
Đồng đồng tạc ghi non nước một lời
Vinh hiển Chúa Con đời đời.
3. Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường
Do chính Thánh Linh dạy tường
Chồng đầu vợ thân, yêu kính một niềm
Khi nắng lúc mưa không hiềm
Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông
Chân lý kia, gương vợ chồng
Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời
Vinh hiển Thánh Linh đời đời.
4. Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm
Nay Hội Thánh ta nguyện thầm
Lạy Ngài đội ơn đôi lứa ngày ngày
Vinh hiển Chúa Ba Ngôi rày
Ăn ở soi sáng Tin Lành nơi nơi
Bông trái như sao trên trời
Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này
Chung hưởng xướng ca vui vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo