Khác biệt giữa các bản “Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ *Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949 *Nhạc: Soạn riêng bốn giọn…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 
*Tựa đề:  Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 
 
*Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
 
*Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
 
 
*Nhạc: Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
 
*Nhạc: Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ'''
 
:'''Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ'''
 
 
:1.  Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu
 
:1.  Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu
 
:Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu
 
:Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu
Dòng 27: Dòng 16:
 
:Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời
 
:Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời
 
:Vinh hiển Chúa Cha đời đời.
 
:Vinh hiển Chúa Cha đời đời.
 
 
:2.  Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng
 
:2.  Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng
 
:Vui có Chúa Con dự cùng
 
:Vui có Chúa Con dự cùng
Dòng 36: Dòng 24:
 
: Đồng đồng tạc ghi non nước một lời
 
: Đồng đồng tạc ghi non nước một lời
 
:Vinh hiển Chúa Con đời đời.
 
:Vinh hiển Chúa Con đời đời.
 
 
:3.  Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường
 
:3.  Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường
 
:Do chính Thánh Linh dạy tường
 
:Do chính Thánh Linh dạy tường
Dòng 45: Dòng 32:
 
:Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời
 
:Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời
 
:Vinh hiển Thánh Linh đời đời.
 
:Vinh hiển Thánh Linh đời đời.
 
 
:4.  Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm
 
:4.  Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm
 
:Nay Hội Thánh ta nguyện thầm
 
:Nay Hội Thánh ta nguyện thầm
Dòng 54: Dòng 40:
 
:Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này
 
:Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này
 
:Chung hưởng xướng ca vui vầy.
 
:Chung hưởng xướng ca vui vầy.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/402.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/402.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/402.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 402
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 402
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 402
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 402
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
  • Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
  • Nhạc: Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
1. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu
Nguyên chỉ Chúa Cha nhiệm mầu
Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền
Kết ước yêu nhau trọn đời
Xương thịt do Chúa liên hiệp tri tri
Yêu mến trăm năm trọn nghì
Hậu tự nhiều như cát biển, sao trời
Vinh hiển Chúa Cha đời đời.
2. Kìa, Ca-na xưa hôn lễ lạ lùng
Vui có Chúa Con dự cùng
Tiệc mừng cùng nhau chung hưởng ơn hồng
Ai nấy thỏa vui trong lòng
Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây
Ban phước cho đôi bạn này
Đồng đồng tạc ghi non nước một lời
Vinh hiển Chúa Con đời đời.
3. Lời vàng còn ghi, hôn lễ đạo thường
Do chính Thánh Linh dạy tường
Chồng đầu vợ thân, yêu kính một niềm
Khi nắng lúc mưa không hiềm
Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông
Chân lý kia, gương vợ chồng
Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời
Vinh hiển Thánh Linh đời đời.
4. Mừng giờ thành hôn, reo khúc kim cầm
Nay Hội Thánh ta nguyện thầm
Lạy Ngài đội ơn đôi lứa ngày ngày
Vinh hiển Chúa Ba Ngôi rày
Ăn ở soi sáng Tin Lành nơi nơi
Bông trái như sao trên trời
Tận hồi tiệc Chiên trên khoảng không này
Chung hưởng xướng ca vui vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo