Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
  • Lời: Mack Weaver
  • Nhạc: Baylus B. McKinney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
1. Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con
Cố gắng con xin làm xong công tác dắt đưa bạn bè đến Ngài.
Điệp Khúc:
Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân
Đây là trách nhiệm của con
Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con đưa dắt bao người đến Ngài.
2. Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm tội lỗi để nhận ơn cứu
Bởi đức yêu thương, Ngài ban ơn thiêng giúp cho bao người đến Ngài.
3. Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện cầu cho bao người quanh ta
Đến lúc chúng ta vào trong thiên cung thấy bao linh hồn quý này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo