Khác biệt giữa các bản “Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài *Lời: Mack Weaver *Nhạc: Baylus B. McKinney *Tài Li…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
 
*Tựa đề:  Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
 
 
*Lời: Mack Weaver
 
*Lời: Mack Weaver
 
 
*Nhạc: Baylus B. McKinney
 
*Nhạc: Baylus B. McKinney
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài'''
 
:'''Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài'''
 
 
:1.  Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con
 
:1.  Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con
 
:Cố gắng con xin làm xong công tác dắt đưa bạn bè đến Ngài.
 
:Cố gắng con xin làm xong công tác dắt đưa bạn bè đến Ngài.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân
 
:Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân
 
: Đây là trách nhiệm của con
 
: Đây là trách nhiệm của con
 
:Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con đưa dắt bao người đến Ngài.
 
:Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con đưa dắt bao người đến Ngài.
 
 
:2.  Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm tội lỗi để nhận ơn cứu
 
:2.  Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm tội lỗi để nhận ơn cứu
 
:Bởi đức yêu thương, Ngài ban ơn thiêng giúp cho bao người đến Ngài.
 
:Bởi đức yêu thương, Ngài ban ơn thiêng giúp cho bao người đến Ngài.
 
 
:3.  Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện cầu cho bao người quanh ta
 
:3.  Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện cầu cho bao người quanh ta
 
: Đến lúc chúng ta vào trong thiên cung thấy bao linh hồn quý này.
 
: Đến lúc chúng ta vào trong thiên cung thấy bao linh hồn quý này.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/860.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/860.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/860.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 860
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 860
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:53, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
  • Lời: Mack Weaver
  • Nhạc: Baylus B. McKinney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
1. Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con
Cố gắng con xin làm xong công tác dắt đưa bạn bè đến Ngài.
Điệp Khúc:
Nguyện đem cho Chúa linh hồn trầm luân
Đây là trách nhiệm của con
Chúa Thánh Linh ban quyền phép cho con đưa dắt bao người đến Ngài.
2. Chúa chỉ cho con người nào đắm chìm tội lỗi để nhận ơn cứu
Bởi đức yêu thương, Ngài ban ơn thiêng giúp cho bao người đến Ngài.
3. Chúa cứu linh hồn, còn ta khẩn nguyện cầu cho bao người quanh ta
Đến lúc chúng ta vào trong thiên cung thấy bao linh hồn quý này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo