Nguyễn Văn Vạn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đấng Chăn Hiền Lành (1949)
  2. Tiệc Thánh (1949)
Nguyên Tác
  • Hymns of the Christian Life (1936), #242
  • Från örtagården leder till Golgata en väg (1887)
Lời
  • Nguyễn Văn Vạn
  • Carl Gotthard Liander
Nhạc
  • John J. Husband
  • Carl Gotthard Liander

Tham Khảo