Nguyễn Long Giáp

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đêm Nô-ên Tưng Bừng


Nguyên Tác Lời
  • Nguyễn Long Giáp
Nhạc
  • Nguyễn Long Giáp


Tham Khảo