Nguyễn Hữu Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:07, ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Bài Ca Máng Cỏ
 2. Bước Trên Thiên Trình
 3. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 4. Đời Đẹp Tươi
 5. Đường Lối Chúa
 6. Khi Ban Mai Đến
 7. Lòng Thái An
 8. Tội Lỗi Cất Xa
 9. Triều Thiên Vinh Hiển
Nguyên Tác
 • Away in a Manger
 • Each Step of the Way
 • My Heavenly Father Watches Over Me
 • When the Morning Comes
 • Since Jesus Took All My Sins Away
 • Wear a Crown
Lời
 • Martin Luther
 • William C. Martin
 • B. B. McKinney
 • Robert C. Loveless
 • Harriette Waters
Nhạc
 • James R. Murray
 • Charles H. Gabriel
 • B. B. McKinney
 • Robert C. Loveless
 • A. E. Lind

Tham Khảo