Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Precious Lord! Take My Hand
  • Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con
  • Lời: T. Dorsey, 1933
  • Nhạc: Thomas Dorsey, 1933
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Precious Lord! Take My Hand
1. Precious Lord, take my hand,
Lead me on, let me stand,
I am tired, I am weak, I am worn;
Through the storm, through the night,
Lead me on to the light:
Refrain
Take my hand, precious Lord,
Lead me home.
2. When my way grows drear,
Precious Lord, linger near,
When my life is almost gone,
Hear my cry, hear my call,
Hold my hand lest I fall:
3. When the darkness appears
And the night draws near,
And the day is past and gone,
At the river I stand,
Guide my feet, hold my hand:

Lời Việt

Chúa Ôi! Xin Dìu Con
1. Nhìn dòng đời dần dần trôi, Cứu Chúa ôi
Xin mau gần con, con nao sờn lòng sầu vương yêu đuối luôn
Khi muôn hướng bão táp luôn, bóng tôi buông mây che đời con
Xin đi cùng con, và không bỏ con trong mỏi mòn.
2. Đời mịt mù ngàn ngàn phương, Cứu Chúa ôi
Xin mau dìu con, xin tay Ngài đầy tình thương dắt dẫn con
Qua mưa gió thắng khó nguy, đuổi bóng đêm xua mây sầu tan
Xin đi cùng con, và không bỏ con khi ngày tàn.
3. Hồi thuyền đời bềnh bồng trôi, Cứu Chúa ôi
Xin luôn phủ bao, con lo sợ nhìn đại dương sóng ngất cao
Con kinh hãi thấy gió lay, sóng bấp bênh xô con thuyền chênh
Xin đưa đường con, và không bỏ con đi một mình.
4. Dù ngày vàng dần dần qua, Cứu Chúa ôi
Xin ban bình an, khi con gửi vào thời gian hết tháng năm
Theo mơ ước mái tóc xanh cũng biến đi, phai đi mà thôi
Xin cho hồn con, và yên nghỉ bên Cha đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo