Nguồn Hy Vọng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguồn Hy Vọng
  • Lời: Kelso Carter
  • Nhạc: Grace Updegraff
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguồn Hy Vọng
1. Jêsus quang lâm trong muôn hiển vinh
Âm vang khắp muôn nơi tin an bình
Từ thiên cung Jêsus Christ sẽ đến
Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!
Điệp Khúc:
Vua muôn vua, tia hy vọng sáng
Chúa các chúa, Đấng đến sau cùng
Từ trời cao kia, muôn muôn sứ thánh cùng nhìn xem
Vầng đông đang vươn lên, Ha-lê-lu-gia!
Chúa hồi lai!
2. Jêsus quang lâm xua tan tử vong
Gây bao chuyển lay trên nơi hoàn cầu
Từ trời cao muôn muôn sao sa xuống
Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!
3. Jêsus quang lâm trên muôn áng mây
Bao nhiêu tối tăm lo âu không còn
Ngàn muôn thu an vui trong danh Chúa
Ha-lê-lu-gia! Christ tái lâm!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo