Ngay Hôm Nay

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngay Hôm Nay
  • Lời: Daniel W. Whittle, 1891
  • Nhạc: Charles C. Case
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngay Hôm Nay
1. Lời Chúa khuyên mời hãy mau quay về
Quyết tâm xa lìa khỏi bến mê
Nào lắng nghe kìa tiếng Chúa đêm ngày
Hỡi anh em mau mau đến bên Ngài.
Điệp Khúc:
Chính hôm nay kíp đến ngay
Chúa vẫn đang chờ anh trở về
Chính hôm nay kíp đến ngay
Chúa vẫn đang chờ mong anh về.
2. Lầm lỡ trong đời phí bao năm dài
Chúa ban ơn lành thứ tha ngay
Được sống an bình thỏa vui trong Ngài
Bóng đêm qua bừng sáng ban ngày.
3. Lìa bỏ con đường gió sương phong trần
Đến với Jêsus, Chúa chí nhân
Ngài vẫn kiên trì tháng năm đợi chờ
Hãy mau quay về ngay bây giờ.
4. Nào hỡi ai còn mải mê trong đời
Với bao ưu sầu vẫn không vơi
Tìm đến Jêsus phước ơn ngập tràn
Chúa dẫn đưa cho đến thiên đàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo