Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:53, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: He Giveth More Grace
  • Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932)
  • Nhạc: Hubert Mitchell

Lời Anh

He Giveth More Grace
1. He giveth more grace as our burdens grow greater,
He sendeth more strength as our labors increase;
To added afflictions He addeth His mercy,
To multiplied trials He multiplies peace.
Refrain
His love has no limits, His grace has no measure,
His power no boundary known unto men;
For out of His infinite riches in Jesus
He giveth, and giveth, and giveth again.
2. When we have exhausted our store of endurance,
When our strength has failed ere the day is half done,
When we reach the end of our hoarded resources
Our Father’s full giving is only begun.
3. Fear not that thy need shall exceed His provision,
Our God ever yearns His resources to share;
Lean hard on the arm everlasting, availing;
The Father both thee and thy load will upbear.

Lời Việt

Ngài Ban Cho Thêm Ơn
Lời Việt: Đặng Đình Cư
1. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách
Nào khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường
Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương
Gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đường.
Điệp Khúc:
Christ yêu thương không kể xiết
Ngài ban ơn không chế tiết
Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian
Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa
Chúa thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.
2. Nào khi kho kiên tâm tiêu hao hết phương nhẫn nhục mãi
Việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn
Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu rã tan
Thì ân điển Christ dồi dào mới khởi sự tuôn tràn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo