Ngợi Khen Vì Được Cứu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngợi Khen Vì Được Cứu
  • Lời: Stanton W. Gavitt
  • Nhạc: Stanton W. Gavitt
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngợi Khen Vì Được Cứu
Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời
Jêsus Christ ban cho ta một cuộc đời mới
Cất tiếng ca ngợi Cứu Chúa ta không ngừng
Phước Chúa đã thứ tha hết bao tội tình
Lòng hoàn toàn trong trắng, đâu còn điều ô dơ nào
Ngài chuộc hồn thân ta, giữ ta bình an vui sống
Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời
Sống với Jêsus ta luôn luôn an bình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo