Ngợi Ca Đấng Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngợi Ca Đấng Thánh
  • Lời: Nguyễn Xuân Phong
  • Nhạc: Grace Tseng
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngợi Ca Đấng Thánh
Ngài, Đấng Thánh muôn đời lòng ta hát ca tôn vinh
Ngài đã cứu nhân loại bằng Con dấu yêu Jêsus
Ngài, ánh sáng soi rọi dịu êm sớm mai tinh khôi
Ngợi thánh Chúa hiển vinh, nước Ngài mau đến
Ngợi ca Đấng Thánh Giê-hô-va
Danh Cha cao hơn các danh trên đất này
Ơn Cha sâu rộng vô biên
Danh Ca muôn đời vinh hiển và mọi loài trên đất đến tôn thờ Cha
Ngài là ánh dương ban mai uy linh
Ngài hằng tỏa sáng mãi muôn đời
Ôi Cha nhân từ vô đối
Danh Cha muôn đời vinh hiển và mọi loài trên đất đến tôn thờ Cha
Ngài là Thánh Linh
Ngài là Đấng đã ban cho bình an.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo