Khác biệt giữa các bản “Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Art Thou Weary *Tựa đề: Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng *Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th C…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Art Thou Weary
 
*Nguyên tác: Art Thou Weary
 
 
*Tựa đề:  Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
 
*Tựa đề:  Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
 
 
*Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th Cen­tu­ry (Κόπον τε καὶ κάματον)
 
*Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th Cen­tu­ry (Κόπον τε καὶ κάματον)
 
 
*Lời Anh: John Mason Neale, 1862
 
*Lời Anh: John Mason Neale, 1862
 
 
*Nhạc: Henry Baker, 1868
 
*Nhạc: Henry Baker, 1868
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
:*Hymns for the East­ern Church, 1862
 
:*Hymns for the East­ern Church, 1862
 
:*Hymns An­cient and Mo­dern, 1868  
 
:*Hymns An­cient and Mo­dern, 1868  
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Art Thou Weary'''
 
:'''Art Thou Weary'''
 
 
:1. Art thou weary, art thou languid,
 
:1. Art thou weary, art thou languid,
 
:Art thou sore distressed?
 
:Art thou sore distressed?
 
:“Come to Me,” saith One, “and coming,
 
:“Come to Me,” saith One, “and coming,
 
:Be at rest.”
 
:Be at rest.”
 
 
:2. Hath He marks to lead me to Him,
 
:2. Hath He marks to lead me to Him,
 
:If He be my Guide?
 
:If He be my Guide?
 
:In His feet and hands are wound prints
 
:In His feet and hands are wound prints
 
:And His side.
 
:And His side.
 
 
:3. Hath He diadem, as monarch,
 
:3. Hath He diadem, as monarch,
 
:That His brow adorns?
 
:That His brow adorns?
 
:Yes, a crown in very surety,
 
:Yes, a crown in very surety,
 
:But of thorns.
 
:But of thorns.
 
 
:4. If I find Him, if I follow,
 
:4. If I find Him, if I follow,
 
:What His guerdon here?
 
:What His guerdon here?
 
:Many a sorrow, many a labor,
 
:Many a sorrow, many a labor,
 
:Many a tear.
 
:Many a tear.
 
 
:5. If I still hold closely to Him,
 
:5. If I still hold closely to Him,
 
:What hath He at last?
 
:What hath He at last?
 
:Sorrow vanquished, labor ended,
 
:Sorrow vanquished, labor ended,
 
:Jordan passed.
 
:Jordan passed.
 
 
:6. If I ask Him to receive me,
 
:6. If I ask Him to receive me,
 
:Will He say me nay?
 
:Will He say me nay?
 
:Not till earth and not till Heaven
 
:Not till earth and not till Heaven
 
:Pass away.
 
:Pass away.
 
 
:7. Finding, following, keeping, struggling,
 
:7. Finding, following, keeping, struggling,
 
:Is He sure to bless?
 
:Is He sure to bless?
 
:Saints, apostles, prophets, martyrs,
 
:Saints, apostles, prophets, martyrs,
 
:Answer, Yes!
 
:Answer, Yes!
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng'''
 
:'''Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng'''
 
 
:1.  Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc la
 
:1.  Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc la
 
:Mê man, suy nhược chăng?
 
:Mê man, suy nhược chăng?
 
:Này, nghe Christ truyền : “Ai đến với Ta không băn khoăn.”
 
:Này, nghe Christ truyền : “Ai đến với Ta không băn khoăn.”
 
 
:2.  Xưa Christ lưu lại ta dấu tích chi
 
:2.  Xưa Christ lưu lại ta dấu tích chi
 
:Hôm nay đưa đường không?
 
:Hôm nay đưa đường không?
 
:Kìa, nhìn chơn và tay có vết ghi luôn nơi hông.
 
:Kìa, nhìn chơn và tay có vết ghi luôn nơi hông.
 
 
:3.  Trông lên sơn đình Christ có điểm trang
 
:3.  Trông lên sơn đình Christ có điểm trang
 
:Long lanh vương miện không?
 
:Long lanh vương miện không?
 
: Ừ, thật vương miện, nhưng khác thế gian, duy gai chông.
 
: Ừ, thật vương miện, nhưng khác thế gian, duy gai chông.
 
 
:4.  Tôi chăm theo Ngài vâng giữ phép khuôn
 
:4.  Tôi chăm theo Ngài vâng giữ phép khuôn
 
:Chúa thưởng chi hiện nay?
 
:Chúa thưởng chi hiện nay?
 
:Này, “lụy chan buồn lo, đau đớn luôn quanh đêm ngày.”
 
:Này, “lụy chan buồn lo, đau đớn luôn quanh đêm ngày.”
 
 
:5.  Như tôi đang cầm tay Chúa chắc đây
 
:5.  Như tôi đang cầm tay Chúa chắc đây
 
:Chung qui được gì anh?
 
:Chung qui được gì anh?
 
:Hoạn nạn chung tận, lao khổ dứt ngay, qua Giô-đanh.
 
:Hoạn nạn chung tận, lao khổ dứt ngay, qua Giô-đanh.
 
 
:6.  Khi tôi kêu cầu xin Chúa rước tôi
 
:6.  Khi tôi kêu cầu xin Chúa rước tôi
 
:Chúa há không nhận sao?
 
:Chúa há không nhận sao?
 
:Dầu trời qua Ngài không thể chối tôi, không khi nào.
 
:Dầu trời qua Ngài không thể chối tôi, không khi nào.
 
 
:7.  Nay tôi theo tìm, canh gác, đấu tranh
 
:7.  Nay tôi theo tìm, canh gác, đấu tranh
 
:Christ ban ơn gì không?
 
:Christ ban ơn gì không?
 
:Tuận đạo, thánh đồ, tiên tri ứng thanh, : “Ơn vô song!”
 
:Tuận đạo, thánh đồ, tiên tri ứng thanh, : “Ơn vô song!”
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/285.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/285.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số  285
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số  285
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 285
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 285
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:46, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Art Thou Weary
  • Tựa đề: Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
  • Nguyên tác: Stephen of Mar Saba (Ju­dea), 8th Cen­tu­ry (Κόπον τε καὶ κάματον)
  • Lời Anh: John Mason Neale, 1862
  • Nhạc: Henry Baker, 1868
  • Tài Liệu:
  • Hymns for the East­ern Church, 1862
  • Hymns An­cient and Mo­dern, 1868

Lời Anh

Art Thou Weary
1. Art thou weary, art thou languid,
Art thou sore distressed?
“Come to Me,” saith One, “and coming,
Be at rest.”
2. Hath He marks to lead me to Him,
If He be my Guide?
In His feet and hands are wound prints
And His side.
3. Hath He diadem, as monarch,
That His brow adorns?
Yes, a crown in very surety,
But of thorns.
4. If I find Him, if I follow,
What His guerdon here?
Many a sorrow, many a labor,
Many a tear.
5. If I still hold closely to Him,
What hath He at last?
Sorrow vanquished, labor ended,
Jordan passed.
6. If I ask Him to receive me,
Will He say me nay?
Not till earth and not till Heaven
Pass away.
7. Finding, following, keeping, struggling,
Is He sure to bless?
Saints, apostles, prophets, martyrs,
Answer, Yes!

Lời Việt

Ngươi Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng
1. Ngươi đang hao mòn, lo lắng, khóc la
Mê man, suy nhược chăng?
Này, nghe Christ truyền : “Ai đến với Ta không băn khoăn.”
2. Xưa Christ lưu lại ta dấu tích chi
Hôm nay đưa đường không?
Kìa, nhìn chơn và tay có vết ghi luôn nơi hông.
3. Trông lên sơn đình Christ có điểm trang
Long lanh vương miện không?
Ừ, thật vương miện, nhưng khác thế gian, duy gai chông.
4. Tôi chăm theo Ngài vâng giữ phép khuôn
Chúa thưởng chi hiện nay?
Này, “lụy chan buồn lo, đau đớn luôn quanh đêm ngày.”
5. Như tôi đang cầm tay Chúa chắc đây
Chung qui được gì anh?
Hoạn nạn chung tận, lao khổ dứt ngay, qua Giô-đanh.
6. Khi tôi kêu cầu xin Chúa rước tôi
Chúa há không nhận sao?
Dầu trời qua Ngài không thể chối tôi, không khi nào.
7. Nay tôi theo tìm, canh gác, đấu tranh
Christ ban ơn gì không?
Tuận đạo, thánh đồ, tiên tri ứng thanh, : “Ơn vô song!”

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo