Ngày Vui Đôi Lứa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Vui Đôi Lứa
  • Lời: Vĩnh Phúc
  • Nhạc: William Pitts
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Vui Đôi Lứa
1. Nhạc rộn rang trong nhà thờ giờ đây vui quá
Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân
Cô dâu dịu dàng cầm bó hoa trong ngày vui mừng
Phút giâu diệu kỳ được cùng người yêu bước chung.
2. Nhạc rộn ràng trong nhà thờ giờ đây vui quá
Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân
Có hai người cùng quỳ gối bên nhau cùng kêu cầu
Kính dâng lời thề nguyền “Trọn đời yêu mến nhau.”
3. Giờ tuyệt vời muôn ngàn đời lòng luôn ghi nhớ
“Xưa hai người từ nay sẽ nên một thôi.”
Cám ơn Ngài vì hạnh phúc Chúa ban từ trên trời
Chúng con nguyện trọn đời làm đẹp danh Chúa thôi.
4. Nhà thờ trong giờ này trang nghiêm quá
Bao nhiêu người lòng cung kính vui hòa ca
Hướng tâm hồn mình về Chúa trên ngôi trời cao vời
Đoái thương lời mọi người nguyện cầu cho lứa đôi.
5. Lặng thầm nghe lời vàng trong Kinh Thánh
“Yêu nhau hoài dù năm tháng phai ngày xanh.”
Thiết tha hoài, dù đời sống vui hay nhiều lo buồn
Tín trung hoài, dù giàu nghèo trọn tình mến thương.
6. Nhà thờ trong giờ này đông vui quá
Chuông vang rền hòa theo tiếng dương cầm ngân
Có đôi người về tổ ấm xây duyên tình lâu bền
Suốt trong đời chẳng rời, dệt tình yêu ấm êm.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo