Ngày Toàn Thắng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Toàn Thắng
  • Lời: Stuart Hambler
  • Nhạc: Stuart Hambler
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Toàn Thắng
1. Từ miền thế gian, ánh dương bừng soi đến mãi thiên thu
Từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh
Mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm
Nay đã mở toang vì Chúa chiến thắng oai hùng
Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nàn
Một cuộc đời mới xóa hết những cơn ưu sầu
Một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời
Chúa sống oai hùng, sự chết tối tăm đâu còn.
2. Dòng đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương
Nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng
Tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm
Những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời
Một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nàn
Một cuộc đời mới xóa hết những cơn ưu sầu
Một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời
Chúa sống oai hùng, Ngài ban hy vọng thắm tươi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo