Ngày Ngày Đi Với Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Ngày Đi Với Chúa
  • Lời: Robert C. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Ngày Đi Với Chúa
Ngày ngày tôi đi với Chúa
Tôi sống vui thỏa trong Chúa không thôi
Ngày ngày tôi đi với Chúa
Tôi mến yêu Ngài thêm lên
Jêsus yêu thương cứu giúp
Lòng tôi hằng mong đợi nơi chân Chúa
Nếu suốt đời đi với Chúa
Lòng luôn thỏa vui suốt cả đêm ngày.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo