Ngày Jêsus Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Jêsus Đến
  • Lời: Julia W. Howe
  • Nhạc: William Steffe
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Jêsus Đến
1. Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ
Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông
Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên
Thanh gươm trừng phạt tiến vô trần gian
Trên không trung phong ba mịt mù
Cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong
Khi Chúa tiến vô trần gian.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ngày vinh quang trời mây sáng huy hoàng
Muôn phương bình an
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Khi Chúa tiến vô trần gian.
2. Ôi! Bao nhiêu anh em một lòng
Tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm
Luôn chong đèn đợi chờ Jêsus
Dù cho đêm dài tăm tối triền miên
Tôi hân hoan trông mong công bình Ngài
Vươn lên giữa ánh sáng đức tin
Khi Chúa tiến vô trần gian.
3. Tôi mong qua bên kia bờ vàng
Mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang
Bông hoa huệ đời đời xinh tươi
Mùi hương tuyệt vời biến thay đời tôi
Tôi mong đem tin vui cho người
Để không ai chết dưới chốn tối tăm
Khi Chúa tiến vô trần gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo