Khác biệt giữa các bản “Ngày Jêsus Đến”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Ngày Jêsus Đến *Lời: Julia W. Howe *Nhạc: William Steffe *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==L…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Ngày Jêsus Đến
 
*Tựa đề:  Ngày Jêsus Đến
 
 
*Lời: Julia W. Howe
 
*Lời: Julia W. Howe
 
 
*Nhạc: William Steffe
 
*Nhạc: William Steffe
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ngày Jêsus Đến'''
 
:'''Ngày Jêsus Đến'''
 
 
:1.  Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ  
 
:1.  Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ  
 
:Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông
 
:Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông
Dòng 26: Dòng 15:
 
:Cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong
 
:Cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
 
:Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Dòng 33: Dòng 21:
 
:Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
 
:Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
 
:2.  Ôi! Bao nhiêu anh em một lòng  
 
:2.  Ôi! Bao nhiêu anh em một lòng  
 
:Tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm
 
:Tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm
Dòng 41: Dòng 28:
 
:Vươn lên giữa ánh sáng đức tin
 
:Vươn lên giữa ánh sáng đức tin
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
 
:3.  Tôi mong qua bên kia bờ vàng
 
:3.  Tôi mong qua bên kia bờ vàng
 
:Mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang
 
:Mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang
Dòng 49: Dòng 35:
 
: Để không ai chết dưới chốn tối tăm
 
: Để không ai chết dưới chốn tối tăm
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
:Khi Chúa tiến vô trần gian.
 
+
==Ca Khúc==
 
+
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/608.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/608.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 608
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 608
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Jêsus Đến
  • Lời: Julia W. Howe
  • Nhạc: William Steffe
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Jêsus Đến
1. Tôi chăm xem vinh quang diệu kỳ
Ngày Jêsus đến chói sáng mênh mông
Nơi tay Ngài lạnh lùng vung lên
Thanh gươm trừng phạt tiến vô trần gian
Trên không trung phong ba mịt mù
Cuồng sôi như cuốn thế giới hư vong
Khi Chúa tiến vô trần gian.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ngày vinh quang trời mây sáng huy hoàng
Muôn phương bình an
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Khi Chúa tiến vô trần gian.
2. Ôi! Bao nhiêu anh em một lòng
Tận trung theo Chúa thức suốt canh đêm
Luôn chong đèn đợi chờ Jêsus
Dù cho đêm dài tăm tối triền miên
Tôi hân hoan trông mong công bình Ngài
Vươn lên giữa ánh sáng đức tin
Khi Chúa tiến vô trần gian.
3. Tôi mong qua bên kia bờ vàng
Mừng vui chiêm ngưỡng Cứu Chúa vinh quang
Bông hoa huệ đời đời xinh tươi
Mùi hương tuyệt vời biến thay đời tôi
Tôi mong đem tin vui cho người
Để không ai chết dưới chốn tối tăm
Khi Chúa tiến vô trần gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo