Ngày Chúa Mau Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:05, ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Ngày Chúa Mau Đến *Lời: Oswald J. Smith *Nhạc: Eugene L. Clark *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Chúa Mau Đến
  • Lời: Oswald J. Smith
  • Nhạc: Eugene L. Clark
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Chúa Mau Đến
1. Tội nhân than khóc trong bóng tối đen triền miên
Khát vọng ánh dương rạng ngời soi sáng trong đêm
Họ chưa nghe đến danh Chúa Đấng yêu tội nhân
Chúa cần cứu ngay bao người đau đớn đang trầm luân.
Điệp Khúc:
Ngày Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành
Bình an yên nghỉ thay nhọc nhằn, thay lo lắng
Ngài truyền ta tới ngàn phương rao ra ơn Chúa
Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui
Jêsus cứu mọi tội nhân.
2. Tội nhân hư mất trong bóng tối đen triền miên
Chúa thương lắng nghe người rên siết trong đêm
Ngài sai ta đến đem ánh sáng khơi niềm tin
Dắt người cách xa quay về bên Chúa vui nghỉ yên.
3. Quyền lực Sa-tan vây hãm tấn công tội nhân
Tháng ngày ngẩn ngơ, lo âu, kinh khiếp, phân vân
Nào ai vui mang danh Chúa báo tin bình an
Góp phần cứu bao linh hồn đang sống trong lầm than.

Tài Liệu Tham Khảo