Khác biệt giữa các bản “Ngày Chúa Mau Đến”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Ngày Chúa Mau Đến *Lời: Oswald J. Smith *Nhạc: Eugene L. Clark *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Ngày Chúa Mau Đến
 
*Tựa đề:  Ngày Chúa Mau Đến
 
 
*Lời: Oswald J. Smith
 
*Lời: Oswald J. Smith
 
 
*Nhạc: Eugene L. Clark
 
*Nhạc: Eugene L. Clark
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ngày Chúa Mau Đến'''
 
:'''Ngày Chúa Mau Đến'''
 
 
:1. Tội nhân than khóc trong bóng tối đen triền miên
 
:1. Tội nhân than khóc trong bóng tối đen triền miên
 
:Khát vọng ánh dương rạng ngời soi sáng trong đêm
 
:Khát vọng ánh dương rạng ngời soi sáng trong đêm
 
:Họ chưa nghe đến danh Chúa Đấng yêu tội nhân
 
:Họ chưa nghe đến danh Chúa Đấng yêu tội nhân
 
:Chúa cần cứu ngay bao người đau đớn đang trầm luân.
 
:Chúa cần cứu ngay bao người đau đớn đang trầm luân.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Ngày Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành
 
:Ngày Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành
Dòng 30: Dòng 18:
 
: Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui
 
: Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui
 
:Jêsus cứu mọi tội nhân.
 
:Jêsus cứu mọi tội nhân.
 
 
:2.  Tội nhân hư mất trong bóng tối đen triền miên
 
:2.  Tội nhân hư mất trong bóng tối đen triền miên
 
:Chúa thương lắng nghe người rên siết trong đêm
 
:Chúa thương lắng nghe người rên siết trong đêm
 
:Ngài sai ta đến đem ánh sáng khơi niềm tin
 
:Ngài sai ta đến đem ánh sáng khơi niềm tin
 
:Dắt người cách xa quay về bên Chúa vui nghỉ yên.
 
:Dắt người cách xa quay về bên Chúa vui nghỉ yên.
 
 
:3.  Quyền lực Sa-tan vây hãm tấn công tội nhân
 
:3.  Quyền lực Sa-tan vây hãm tấn công tội nhân
 
:Tháng ngày ngẩn ngơ, lo âu, kinh khiếp, phân vân
 
:Tháng ngày ngẩn ngơ, lo âu, kinh khiếp, phân vân
 
:Nào ai vui mang danh Chúa báo tin bình an
 
:Nào ai vui mang danh Chúa báo tin bình an
 
:Góp phần cứu bao linh hồn đang sống trong lầm than.
 
:Góp phần cứu bao linh hồn đang sống trong lầm than.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/614.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/614.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số  614
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số  614
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Chúa Mau Đến
  • Lời: Oswald J. Smith
  • Nhạc: Eugene L. Clark
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Chúa Mau Đến
1. Tội nhân than khóc trong bóng tối đen triền miên
Khát vọng ánh dương rạng ngời soi sáng trong đêm
Họ chưa nghe đến danh Chúa Đấng yêu tội nhân
Chúa cần cứu ngay bao người đau đớn đang trầm luân.
Điệp Khúc:
Ngày Ngài mau đến, khi khắp nơi nghe Tin Lành
Bình an yên nghỉ thay nhọc nhằn, thay lo lắng
Ngài truyền ta tới ngàn phương rao ra ơn Chúa
Đến khi các dân tộc cùng được nghe tiếng vui
Jêsus cứu mọi tội nhân.
2. Tội nhân hư mất trong bóng tối đen triền miên
Chúa thương lắng nghe người rên siết trong đêm
Ngài sai ta đến đem ánh sáng khơi niềm tin
Dắt người cách xa quay về bên Chúa vui nghỉ yên.
3. Quyền lực Sa-tan vây hãm tấn công tội nhân
Tháng ngày ngẩn ngơ, lo âu, kinh khiếp, phân vân
Nào ai vui mang danh Chúa báo tin bình an
Góp phần cứu bao linh hồn đang sống trong lầm than.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo