Ngày Ấy Sẽ Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngày Ấy Sẽ Đến
  • Lời: Lulu W. Kock
  • Nhạc: Wilbur E. Nelson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngày Ấy Sẽ Đến
1. Ngày ấy sẽ đến, Jêsus hiện ra vinh quang
Bóng tối khiếp kinh xưa sẽ tàn
Ngày ấy sẽ đến, ánh dương bừng soi không gian
Giọt lệ sầu biến nên vui mừng.
Điệp Khúc:
Ngày ấy sẽ đến, thật ngày Chúa sắp tới
Ánh dương chan hòa niềm vui tươi
Ngày ấy sẽ đến, Chúa kêu bầy chiên nơi nơi
Cùng Ngài về nghỉ yên trên trời.
2. Ngày ấy sẽ đến, tiếng loa rền vang trên mây
Thế giới sẽ trông lên thấy Ngài
Ngày ấy sẽ đến, các thiên thần vây quanh ngai
Cùng hòa giọng hát tôn vinh Ngài.
3. Ngày ấy sẽ đến, Jêsus hiện ra vui tươi
Chấm dứt hết đau thương cõi đời
Ngày ấy Chúa đến, đem thanh bình cho muôn nơi
Mọi nhọc nhằn đấu tranh qua rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo