Ngài là Tất Cả Cho Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
  • Lời: D. L. Jernigan
  • Nhạc: Dennis L. Jernigan
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi
1. Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương
Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm
Nguồn bình an cho đời tôi
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời
Ngài là Jêsus quyền năng.
Điệp Khúc:
Jêsus là Chúa tôi
Chúa có danh đẹp thay
Jêsus là Chúa tôi
Quý báu thay danh Ngài.
2. Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi
Ngài đã sống lại và sống muôn đời
Ngài là Jêsus quyền năng
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi
Hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười
Nguồn bình an cho đời tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo