Khác biệt giữa các bản “Ngài Vực Tôi”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: He Lifted Me *Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932) *Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) ==Lời Anh== :'''He Lifted…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: He Lifted Me
 
*Nguyên tác: He Lifted Me
 
 
*Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932)
 
*Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932)
 
 
*Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
 
*Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
 
+
* Tựa đề tiếng Việt: '''Ngài Vực Tôi''' / '''Thoát Chốn Tội Tình'''
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''He Lifted Me'''
 
:'''He Lifted Me'''
 
 
:1.    In loving-kindness Jesus came,
 
:1.    In loving-kindness Jesus came,
 
:    My soul in mercy to reclaim,
 
:    My soul in mercy to reclaim,
 
:    And from the depths of sin and shame
 
:    And from the depths of sin and shame
 
:    Through grace He lifted me.
 
:    Through grace He lifted me.
 
+
:       '''Refrain:'''
:       Refrain:
 
 
:        From sinking sand He lifted me,
 
:        From sinking sand He lifted me,
 
:        With tender hand He lifted me;
 
:        With tender hand He lifted me;
 
:        From shades of night to plains of light,
 
:        From shades of night to plains of light,
 
:        Oh, praise His Name, He lifted me!
 
:        Oh, praise His Name, He lifted me!
 
 
:2.    He called me long before I heard,
 
:2.    He called me long before I heard,
 
:    Before my sinful heart was stirred,
 
:    Before my sinful heart was stirred,
 
:    But when I took Him at His word,
 
:    But when I took Him at His word,
 
:    Forgiv’n, He lifted me.
 
:    Forgiv’n, He lifted me.
 
 
:3.    His brow was pierced with many a thorn,
 
:3.    His brow was pierced with many a thorn,
 
:    His hands by cruel nails were torn,
 
:    His hands by cruel nails were torn,
 
:    When from my guilt and grief, forlorn,
 
:    When from my guilt and grief, forlorn,
 
:    In love He lifted me.
 
:    In love He lifted me.
 
 
:4.    Now on a higher plane I dwell,
 
:4.    Now on a higher plane I dwell,
 
:    And with my soul I know ’tis well;
 
:    And with my soul I know ’tis well;
 
:    Yet how or why, I cannot tell,
 
:    Yet how or why, I cannot tell,
 
:    He should have lifted me.
 
:    He should have lifted me.
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ngài Vực Tôi'''
 
:'''Ngài Vực Tôi'''
 
 
:1. Vì lòng yêu thương, Giê-xu đã đến
 
:1. Vì lòng yêu thương, Giê-xu đã đến
 
:Để đỡ linh hồn của chính tôi lên
 
:Để đỡ linh hồn của chính tôi lên
 
:Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối
 
:Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối
 
:Chúa lấy ơn nâng vực tôi.
 
:Chúa lấy ơn nâng vực tôi.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình
 
:Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình
Dòng 51: Dòng 38:
 
:Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay
 
:Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay
 
:Đáng ngợi Giê-xu, Đấng vớt tôi rày!
 
:Đáng ngợi Giê-xu, Đấng vớt tôi rày!
 
 
:2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy
 
:2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy
 
:Trước lúc linh động ở ác tâm đây
 
:Trước lúc linh động ở ác tâm đây
 
:Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối
 
:Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối
 
:Chúa thứ tha, nâng vực tôi.
 
:Chúa thứ tha, nâng vực tôi.
 
 
:3. Kìa, Ngài giơ tay còn vết huyết thắm
 
:3. Kìa, Ngài giơ tay còn vết huyết thắm
 
:Với trán mang đầy những dấu gai đâm
 
:Với trán mang đầy những dấu gai đâm
 
:Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối
 
:Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối
 
:Chúa lấy yêu thương vực tôi.
 
:Chúa lấy yêu thương vực tôi.
 
 
:4. Lòng này hiện được mừng vui sung sướng
 
:4. Lòng này hiện được mừng vui sung sướng
 
:Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương
 
:Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương
 
:Dầu vậy tôi không thuật ra manh mối
 
:Dầu vậy tôi không thuật ra manh mối
 
:Với cách Giê-xu vực tôi.
 
:Với cách Giê-xu vực tôi.
 
+
==Ca Khúc==
 
+
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/208.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/208.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/208.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 231
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 231
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 208  
+
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 208
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 144
+
* [[Thánh Ca]] - Thư Viện Tin Lành
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số
 

Bản hiện tại lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: He Lifted Me
  • Lời: Charles H. Gabriel (1856-1932)
  • Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
  • Tựa đề tiếng Việt: Ngài Vực Tôi / Thoát Chốn Tội Tình

Lời Anh

He Lifted Me
1. In loving-kindness Jesus came,
My soul in mercy to reclaim,
And from the depths of sin and shame
Through grace He lifted me.
Refrain:
From sinking sand He lifted me,
With tender hand He lifted me;
From shades of night to plains of light,
Oh, praise His Name, He lifted me!
2. He called me long before I heard,
Before my sinful heart was stirred,
But when I took Him at His word,
Forgiv’n, He lifted me.
3. His brow was pierced with many a thorn,
His hands by cruel nails were torn,
When from my guilt and grief, forlorn,
In love He lifted me.
4. Now on a higher plane I dwell,
And with my soul I know ’tis well;
Yet how or why, I cannot tell,
He should have lifted me.

Lời Việt

Ngài Vực Tôi
1. Vì lòng yêu thương, Giê-xu đã đến
Để đỡ linh hồn của chính tôi lên
Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối
Chúa lấy ơn nâng vực tôi.
Điệp Khúc:
Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình
Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh
Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay
Đáng ngợi Giê-xu, Đấng vớt tôi rày!
2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy
Trước lúc linh động ở ác tâm đây
Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối
Chúa thứ tha, nâng vực tôi.
3. Kìa, Ngài giơ tay còn vết huyết thắm
Với trán mang đầy những dấu gai đâm
Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối
Chúa lấy yêu thương vực tôi.
4. Lòng này hiện được mừng vui sung sướng
Sống chốn cao thượng, xuất thế an khương
Dầu vậy tôi không thuật ra manh mối
Với cách Giê-xu vực tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo