Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi
  • Lời: Ban Soạn Thánh Ca 2011
  • Nhạc: Ralph E. Hudson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi
1. Đời tôi thỏa lòng nơi Đấng chăn hiền
Ngài là dòng suối mãi tuôn trào
Ngài đưa tôi đến thảo nguyên xanh tươi
Hồn tôi luôn náu nương nơi Ngài.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Cha dấu yêu chăn giữ tôi luôn
Bình an thay trong cánh tay nhân từ
Ngài hằng chăm sóc tôi mỗi ngày.
2. Bình an mỗi ngày bên Chúa Jêsus
Nào sợ chi cứ nương nơi Ngài
Dù trong đêm tối khiếp kinh vây quanh
Được trong tay Chúa tôi an lành.
3. Niềm tin vững bền không chút nao sờn
Ngài là neo giữ tôi trọn đời
Lòng không xao xuyến trước bao phong ba
Ngài đưa tôi đến nơi thiên đàng.
4. Rồi đây đón mừng Jêsus lai hồi
Ngài là Vua hiển vinh muôn đời
Được bên chân Chúa trước ngôi vinh quang
Cùng nhau ca hát tôn vinh Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo