Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi
  • Lời: P. Kerr
  • Nhạc: Paul Kerr
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Nào Ngài Dẫu Tôi Đi
1. Jêsus dắt tôi đi cùng khắp nơi
Lòng nguyện bước theo lệnh Ngài ban
Chúa đưa dắt tôi, luôn gìn giữ tôi
Mừng vui thay được trong tay Chúa
Qua ngàn núi cao băng ngàn hiểm nguy
Hầu việc Đấng yêu thương mỗi ngày
Vững vàng bước đi tâm luôn sẵn sàng
Chờ nghe tiếng kêu gọi.
2. Lên miền núi cao đi vào gió mưa
Rừng sâu dẫu muôn vàn kinh khiếp
Tôi nào thối lui, bươn vào khó nguy
Trọn đời nguyện dâng trong tay Chúa
Đi vào xứ xa muôn nghìn khổ đau
Lòng hăng hái với bao khổ nàn
Quê nhà mến yêu nay vui trở về
Xin Chúa dẫn tôi hoài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo