Nơi Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nơi Jêsus
  • Lời: Elisha Hoffman
  • Nhạc: Elisha Hoffman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Jêsus
1. Ngồi lặng yên nơi chân Jêsus chí nhân
Tôi sung sướng sống trong ơn Ngài
Bình an thay trong tâm hồn tin nơi Chúa nay
Mọi gian ác Chúa bôi sạch rồi.
Điệp Khúc:
Đến đây nghe tôi kể tích xưa này
Cứu ân tràn đầy Ngài hứa cho ai tìm
Bởi thế tôi luôn dâng hiển vinh lên cho Ngài
Tình yêu Chúa đối tôi diệu kỳ.
2. Ngồi lặng yên nơi chân Jêsus chí nhân
Nơi an nghỉ sướng vui vẹn toàn
Bình minh kia soi tâm hồn tôi luôn sáng tươi
Lòng tôi thấy phước ơn chan hòa.
3. Ngồi lặng yên nơi chân Jêsus chí nhân
Tôi đem đến biết bao tội mình
Nhờ Jêsus quăng xa ngàn muôn ác uế tôi
Ngài mang đến cứu ân thiên đàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo