Nơi Bình An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nơi Bình An
  • Lời: H. Lillenas
  • Nhạc: Haldor Lillenas
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Bình An
1. Tôi tìm được bình an khi đến với Jêsus
Thật lạ lùng thay bình an Ngài ban
Ba đào kia vây tôi nhưng chẳng thể xông vào.
Điệp Khúc:
Bình an thay nơi Chúa
Hạnh phước dưới bóng an bình
Thật yên ninh nơi an bình
Khi Jêsus Cứu Chúa tôi
Dìu tôi mỗi bước trải suốt đường đời tôi.
2. Như giòng sông xanh êm trôi nước trong lững lờ
Thật lạ lùng thay bình an Ngài ban
Linh hồn tôi an ninh nơi bóng Đức Chúa Trời.
3. Như bình an kia yên ninh thánh khiết vô cùng
Thật lạ lùng thay bình an Ngài ban
Như bài Thi Thiên ngân vang giữa cánh sương chiều.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo