Nơi Đồi Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nơi Đồi Gô-Gô-Tha
  • Lời: J. W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nơi Đồi Gô-gô-tha
1. Chính nơi ấy xóa tan mọi phiền ưu
Đem cho bạn và tôi nước suối tình yêu
Chúa thương xót yêu thương ban niềm tin
Thêm sinh lực, nguồn vui sống cho cuộc đời.
Điệp Khúc:
Xưa nơi đồi Gô-gô-tha, Chúa chịu đau đớn
Để cứu vớt linh hồn lạc loài hư mất
Chính nơi ấy Chúa ban trọn tình yêu
Cho nhân loại được hạnh phúc luôn an bình.
2. Chúa nhân ái thứ tha bao tội ô
Đưa chân bạn trên muôn lối luôn bình an
Chính nơi ấy Chúa luôn luôn chờ trông
Đang khuyên mời bạn mau đến bên ngực Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo